01 december 2021

5 x eindejaarsvoordeel

FiscAlert december 2021 | jrg 27 nr 10 | p.23


fiscaal

5 x eindejaarsvoordeel

Aan het einde van het jaar is er vaak nog wat extra voordeel te halen. Pak wat u pakken kan, vóórdat het te laat is!


1
Haal aftrekposten naar voren

Voor aftrekposten wordt het belastingvoordeel de komende jaren afgebouwd. Dat geldt niet alleen voor de hypotheekrenteaftrek, maar ook voor de persoonsgebonden aftrekposten zoals partneralimentatie, aftrekbare giften en zorgkosten. Het maximale belastingvoordeel bedraagt 43% in 2021, 40% in 2022 en circa 37% in 2023. Aftrekposten leveren in 2021 dus méér belastingvoordeel op dan in 2022 en verder, als uw inkomen hoger is dan € 68.507. Kijk dus of u aftrekposten zoals hypotheekrente, giften en wellicht ook zorgkosten naar voren kunt halen door bijvoorbeeld nog dit jaar uw hypotheek over te sluiten of uw giften en zorgkosten vooruit te betalen. U verdient (43 – 40 =) 3% tot (43 – 37 =) 6%. En dat levert u € 30 tot € 60 netto per € 1.000 aftrek op!


2
Betaal uw studiekosten in 2021