07 april 2020

5 x slim plannen met FiscAlert

FiscAlert april 2020 | jrg 26 nr 4 | p.29


FISCALERT

5 x slim plannen met FiscAlert

Zo plant u uw geldzaken beter en houdt u meer geld over.


1
Haal aftrekposten naar voren

Voor aftrekposten wordt het belastingvoordeel de komende jaren afgebouwd. Dat geldt niet alleen voor de hypotheekrenteaftrek, maar met ingang van dit jaar bijvoorbeeld ook voor de persoonsgebonden aftrekposten zoals partneralimentatie, aftrekbare giften en zorgkosten. Het maximale belastingvoordeel bedraagt 46% in 2020, 43% in 2021, 40% in 2022 en circa 37% in 2023. Aftrekposten leveren in 2020 dus méér belastingvoordeel op dan in 2021 en verder, als uw inkomen hoger is dan € 68.507. Kijk dus of u aftrekposten zoals hypotheekrente, giften en wellicht ook zorgkosten naar voren kunt halen door bijvoorbeeld nog dit jaar uw hypotheek over te sluiten of uw giften en zorgkosten vooruit te betalen. Het kan u honderden euro’s opleveren. En soms nog meer!


2