12 juni 2018

5 x voordeel met FiscAlert

FiscAlert juni 2018 | jrg 24 nr 6 | p.15

FISCALERT

5 x voordeel met FiscAlert

Praktische tips om geld te verdienen, te besparen of belasting te beperken, kortom, om het maximale uit uw geld te halen.

1X
Maak tijdig bezwaar

De Belastingdienst heeft inmiddels al veel definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2017 verzonden. Controleer uw aanslag goed. Doe dat direct en dien zo nodig een bezwaarschrift in. U kunt een bezwaarschrift indienen als de inspecteur is afgeweken van de door u ingediende aangifte en u het daarmee niet eens bent. De bezwaartermijn verstrijkt zes weken na dagtekening van de definitieve aanslag. Gebruik hiervoor ons ‘concept-bezwaarschrift (standaard)’ dat u kunt downloaden op www.fiscalert.nl ➤ downloads.

Vanwege de extreem hoge belastingdruk voor spaarders kan het lonend zijn om bezwaar te maken tegen hoogte van de aanslag in box 3. De Bond voor Belastingbetalers, die een collectieve actie voorbereidt, heeft een zeer bruikbaar concept-bezwaarschrift (www.bondvoorbelastingbetalers.nl).


2X
Bereken voordeel aflossen