13 mei 2020

5 x voordeel met FiscAlert

FiscAlert mei 2020 | jrg 26 nr 5 | p.19


FISCALERT

5 x voordeel met FiscAlert

Met onze praktische tips haalt u het maximale uit uw geld.


1 X
Maak tijdig bezwaar

Als het goed is zijn de eerste definitieve belastingaanslagen over 2019 inmiddels verzonden. Controleer deze aanslag goed. Heeft u iets vergeten, fout ingevuld of niet goed verdeeld? Dan kunt u dat nog aanpassen door hem opnieuw (na correctie) in te dienen. Voor de onderlinge verdeling heeft u tot 6 weken na dagtekening van de aanslag (voor andere wijzigingen heeft u meer tijd, maar waarom zou u daarmee wachten?). Is uw aangifte door de fiscus gecorrigeerd en bent u het er niet mee eens? Dien dan een bezwaarschrift in. Heeft u voornamelijk spaargeld en een hoge belastingdruk in box 3? Dan kan het de moeite waard zijn om dáártegen bezwaar te maken. Voor het maken van bezwaar heeft u ook 6 weken na dagtekening van de definitieve aanslag.

Een concept-bezwaarschrift (standaard) vindt u op www.fiscalert.nl ➤ downloads. Voor bezwaarschrift tegen de box 3-heffing op spaargelden verwijzen wij naar de Bond voor Belastingbetalers die een collectieve actie is gestart. Hun gratis bezwaarschrift is te downloaden op de site (www.bondvoorbelastingbetalers.nl).


2 X
Kijk naar alternatieven voor sparen