10 mei 2022

5 x zzp-tips

FIscAlert mei 2022 | jrg 28 nr 5 | p.30


FISCALERT

5 x zzp-tips

Voor werknemers wordt veel geregeld, maar zzp’ers moeten er zelf voor zorgen dat hun zaakjes optimaal geregeld zijn. Deze 5 tips kunnen daarbij van pas komen.


1. Zorg voor betalende klanten
Misschien een open deur, maar toch. Werf voldoende klanten. Maak met hen zodanige afspraken dat zij een reële vergoeding betalen voor de tijd en het werk dat u eraan heeft. De praktijk leert dat een opdracht vaak méér tijd kost dan van te voren ingeschat wordt. Houd daarom per klant goed bij hoeveel tijd een opdracht kost, ook als u vooraf een prijsafspraak had gemaakt (ter lering voor de volgende offerte). Stuur uw facturen tijdig en let erop dat uw opdrachtgevers of klanten ze binnen de betaaltermijn voldoen.


2. Beperk de kosten
Ondernemers worden van alle kanten verleid om kosten te maken onder het mom: het is allemaal aftrekbaar. Zo krijgt u al direct na inschrijving bij de KvK reclame en andere ‘spectaculaire’ aanbiedingen over cloud-diensten, drukwerk, vermelding in bedrijfsgidsen, enzovoorts. Focus liever op het binnenhalen van omzet en houd de kosten laag. Kijk ook eens op LinkedIn: voor veel branches zijn er groepen waar u inhoudelijk vragen kunt stellen. Zo hoeft u niet opnieuw het wiel uit te vinden en ook dat reduceert de uitgaven.

Kosten in de aanloopfase van een onderneming of van andere zakelijke (neven)activiteiten kunt u tot maximaal 5 jaar terug aftrekken in het eerste jaar dat er sprake is van een ‘bron van inkomen’. Bewaar dus de bonnen en facturen (scan of fotografeer ze, zodat ze goed leesbaar blijven!).


3. Orden de administratie