08 september 2022

5X Geldzaken

FiscAlert september 2022 | jrg 28 nr 7 | p.30


FISCALERT

5X Geldzaken

Veel mensen kunnen financieel in de problemen komen door de hoge prijzen. Wij geven u vijf basisregels waardoor u uw geldzaken op orde houdt.

Volgens het Nibud kunnen miljoenen mensen in financiële problemen komen door de sterk stijgende energielasten en voedselprijzen. Vooral lage inkomensgroepen en uitkeringsgerechtigden lopen risico om betalingsproblemen te krijgen. De tijdelijke maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd, zoals de accijnsverlaging op brandstof en de belastingverlaging op energie, zijn voor veel huishoudens niet voldoende. Wat kunt u zelf doen?

1X
Zorg voor overzicht

Het begint allemaal met een overzicht en inzicht. Als u uw financiële administratie op orde heeft, weet u wat erin komt en wat eruit gaat. Hoe meer overzicht u heeft, des te beter u ziet waar eenvoudig te besparen valt. Gebruik een ordner voor uw papieren administratie. En zorg dat uw administratie digitaal ook op orde is door belangrijke documenten in folders of mappen op te slaan.

2X
Houd inkomsten en uitgaven bij