08 april 2018

7 vragen over CO2-loos rijden (op de zaak)

FiscAlert april 2018 | jrg 24 nr 4 | p.29

fiscaal

7 vragen over CO2-loos rijden (op de zaak)

Veel ondernemers overwegen de aanschaf van een auto van de zaak zonder CO2-uitstoot. Dat is fiscaal nog steeds aantrekkelijk.


1. Hoe hoog is de bijtelling bij nieuwe ‘zero-emission auto’s’?
Voor volledig elektrische auto’s en auto’s op waterstof bedraagt de bijtelling 4% van de cataloguswaarde van de auto. De zogenaamde ‘plug-in hybrids’ — die in de praktijk toch vooral op fossiele brandstoffen bleken te rijden — doen dus niet meer mee.

2.Wat zijn de bijtellingspercentages bij tweedehands modellen?
Die bijtelling van 4% geldt ook voor zero-emission auto’s die na 1 januari 2014 voor het eerst op kenteken werden gezet. De regels voor oudere modellen laten we achterwege, want die kom je in de praktijk nauwelijks tegen.

3. Tot wanneer blijft de regeling gehandhaafd?