13 oktober 2022

7 vragen over de koopkracht

FiscAlert oktober 2022 | jrg 28 nr 8 | p.17


FISCALERT

7 vragen over de koopkracht

Koopkracht is een terugkerend thema bij de presentatie van de kabinetsplannen voor het volgende kalenderjaar. Dit jaar nog meer dan anders. Dit moet u erover weten.


1. Koopkracht, wat wordt daar eigenlijk precies mee bedoeld?