10 januari 2023

7 vragen over de zelfstandigenaftrek

FiscAlert januari 2023 | jrg 29 nr 1 | p.15


fiscaal

7 vragen over de zelfstandigenaftrek

Het kabinet stopt tientallen miljarden in de economie om de koopkracht enigszins te herstellen. Het grootste deel wordt gefinancierd uit meevallers, maar ook particulieren en ondernemers moeten bijdragen. Zo wordt de zelfstandigenaftrek versneld afgebouwd.


1. De zelfstandigenaftrek, wat is dat ook alweer?
Als IB-ondernemer (dus ook zzp’ers die aangemerkt worden als ondernemer) krijgt u belastingvoordeel in de vorm van een extra aftrekpost, genaamd de zelfstandigenaftrek. U heeft recht op de zelfstandigenaftrek als u aannemelijk kunt maken dat u op jaarbasis ten minste 1.225 uur met uw onderneming in de weer bent geweest. En elke minuut die u in uw bedrijf stopt, telt. Dus niet alleen de declarabele uren, maar ook tijd die u besteedt aan reizen, acquisitie, zakelijke cursussen, overleg met collega’s en het doen van de administratie. Goed bijhouden en optellen loont dus!

2. Hoeveel is de zelfstandigenaftrek?