13 maart 2022

7 vragen over het STAP-budget

FiscAlert maart 2022 | jrg 28 nr 3 | p.15


fiscaal

7 vragen over het STAP-budget

Studiekosten zijn niet meer aftrekbaar, maar sinds deze maand kunt u wel subsidie aanvragen voor een studie of opleiding. En dit moet u er in elk geval over weten.


1. Wat is het ‘STAP-budget’ precies?
‘STAP’ staat voor ‘STimulering ArbeidsmarktPositie’ en de overheid heeft deze subsidieregeling in het leven geroepen om scholing en ontwikkeling te stimuleren. Het STAP-budget is de vervanger van de aftrekpost scholingsuitgaven die per 1 januari 2022 is afgeschaft (zie ons artikel ‘Exit aftrek studiekosten’, FiscAlert september 2021, jrg 27 nr 7, p.24-25, online op www.fiscalert.nl ➤ fiscaal). Voor 2022 is € 160 miljoen beschikbaar gesteld, verdeeld over periodes van telkens 2 maanden. De maximale subsidie bedraagt € 1.000 per persoon.

2. Wie komen ervoor in aanmerking?