17 maart 2021

7 vragen over zorgkostenaftrek

FiscAlert maart 2021 | jrg 27 nr 3 | p.17


fiscaal

7 vragen over zorgkostenaftrek

De aftrek van zorgkosten leidt ieder jaar tot veel vragen bij de Adviesservice. Wat moet u er in ieder geval van weten?


1. Welke zorgkosten zijn aftrekbaar?
Alleen de niet-vergoede zorgkosten in het jaar waarin u de kosten maakte. Niet alles wat u zelf betaalt is aftrekbaar. Ons memorandum ‘Zorgkosten: wat kunt u nog aftrekken?’ (op www.fiscalert.nl ➤ downloads) geeft een handig overzicht. En er is een (inkomensafhankelijke) drempel: zijn uw zorgkosten lager, dan valt er niets af te trekken.


2. Hoe hoog is die drempel?
Dat is een percentage van het zogenaamde ‘drempelinkomen’, het inkomen in box 1, 2 en 3, vóór aftrek van persoonsgebonden aftrekposten (waaronder zorgkosten, giften en partneralimentatie). Voor fiscaal partners geldt het gezamenlijke drempelinkomen. In 2020 bedroeg de drempel

■ voor drempelinkomens tot en met € 41.765: 1,65% x het drempelinkomen en minimaal € 136 p.p. (minimaal € 272 voor fiscaal partners)

■ voor drempelinkomens hoger dan € 41.765: € 689 + 5,75% x (drempelinkomen – € 41.765)

De online aangifte berekent de drempel automatisch.


3. Was er niet iets met extra aftrek?