07 april 2020

Aangifte 2019: de 10 grootste valkuilen

FiscAlert april 2020 | jrg 26 nr 4 | p.16-17


fiscaal

Aangifte 2019: de 10 grootste valkuilen

Aangifte doen. Nooit leuk, wèl gemakkelijker? Niet als we de valkuilen meerekenen die her en der in de loop der jaren zijn ontstaan. De diepste hebben we voor u in kaart gebracht.
 

Vroeger kon je met de papieren aangifte prima uit de voeten: bruto inkomsten, vermogen, aftrekposten, belastingvrije voet, klaar. Maar met het toenemen van de complexiteit van de aangifte is ook het aantal valkuilen flink toegenomen, zelfs online. We hebben de diepste voor u blootgelegd.


1. Te laat beginnen

Omdat een goed begin het halve werk is, heeft het zin uw aangifte goed voor te bereiden. Doet u dat niet, dan loopt u het risico dat u door haast te veel belasting betaalt. Of dat u niet op tijd klaar bent en een stevige boete moet betalen (die kan oplopen tot 5.514 euro!). Dus, ook voor de toekomst:

■ verzamel uw jaaropgaven en overzichten met behulp van onze ‘Checklist aangifte 2019’ (FiscAlert februari 2020, jrg 26 nr 2, p.14, online op www.fiscalert.nl ➤ downloads) en vergeet ook de jaaropgaven die u zelf moet downloaden niet

■ verzamel uw bankafschriften, bonnetjes, enzovoorts, waaruit uw aftrekposten (zorgkosten, giften) blijken

■ check uw agenda en afspraakkaarten in verband met de aftrek van reiskosten naar arts, ziekenhuis, apotheek, enzovoorts

■ neem uw aangifte van de vorige keer erbij: heeft u echt niets vergeten?

Uw aangifte moet vóór 1 mei binnen zijn. Wacht niet tot het allerlaatste moment, aangezien de systemen van de Belastingdienst de piek nog steeds niet aankunnen. Heeft u meer tijd nodig? U kunt uitstel aanvragen via www.belastingdienst.nl (inloggen) of te bellen met de Belastingtelefoon (0800-0543, gratis).


2. Niet samen aangifte doen

Fiscaal partners kunnen altijd het best samen aangifte doen. Dit is nooit (!) nadelig en kan zelfs geld opleveren omdat u op die manier samen de meest gunstige verdeling van aftrekposten en vermogen (maar ook dividenden van de eigen BV in box 2, indien van toepassing) kunt vaststellen.

U doet samen aangifte door in de online aangifte onder ‘Partner’ de vraag ‘Wilt u samen aangifte doen?’ met ‘ja’ te beantwoorden.


3.