20 februari 2019

Aangiftetips 2018

FiscAlert februari 2019 | jrg 25 nr 2 | p.13-29

fiscaal

144 Aangiftetips

Zoals elk jaar: onze lijst met tips voor een optimale belastingaangifte, zodat u geen geld laat liggen.


VOOR IEDEREEN

ALGEMEEN

1
Aangifte doen kan vanaf 1 maart. Heeft u een aangiftebrief ontvangen, dan moet u vóór 1 mei uw aangifte hebben ingediend. Doet u dat niet, dan krijgt u een aanmaning en nog tien (10) werkdagen uitstel voor het indienen van de aangifte. Laat u dat ook na, dan krijgt u een ‘verzuimboete’ opgelegd omdat u geen aangifte doet (minimaal € 369). Voor hardnekkige gevallen kan de boete oplopen tot € 5.278.

2
Doe vooral aangifte, ook als u geen uitnodiging heeft gekregen! Wie geen aangifte doet, loopt namelijk het risico een belastingteruggaaf mis te lopen of, bij een naheffing, belastingrente te moeten betalen.

3
Wacht niet tot het allerlaatste moment met het indienen van de aangifte. Het zou niet de eerste keer zijn dat de systemen van de Belastingdienst onder de ‘aangiftedruk’ bezwijken.

4
Lukt het u niet — om wat voor reden dan ook — uw aangifte vóór de deadline in te dienen? Vraag dan uitstel aan. Dat kan nu al online door in te loggen op www.belastingdienst.nl ➤ Mijn Belastingdienst. Uitstel aanvragen kan ook telefonisch door gratis te bellen met de Belastingtelefoon op 0800-0543. In principe krijgt u standaard uitstel tot 1 september. Maar let op: de fiscus mag uw uitstelverzoek afwijzen als u in de laatste drie belastingjaren twee of meer aangiften niet op tijd heeft gedaan (er wordt voor dit jaar dus gekeken naar de aangiften over 2017, 2016 en 2015).

5
In het verleden verzond de Belastingdienst ook brieven met de mededeling dat géén aangifte hoefde te worden gedaan. In de praktijk bleek er echter toch vaak geld te verdienen. In de wandelgangen hebben wij vernomen dat deze brieven niet meer worden verzonden vanwege de verwarring die daardoor gezaaid werd. Voor het geval u toch post krijgt: vul de aangifte altijd in, als proef, en check het resultaat. Afhankelijk van de uitkomst kunt u besluiten of u de aangifte daadwerkelijk indient.

6
U kunt uitstel vragen tot 1 september, maar dien uw aangifte bij voorkeur vóór 1 mei in. Op die manier voorkomt u dat u belastingrente (4%) moet betalen als u belasting moet (bij)betalen. Heeft u recht op teruggaaf? Aangezien de Belastingdienst (in principe) geen belastingrente meer betaalt, levert uitstel niets op. Door vóór 1 april aangifte te doen, krijgt u gegarandeerd vóór 1 juli bericht en staat dat geld snel op uw rekening.

7
De Belastingdienst is bevoegd binnen 5 jaar na het einde van het belastingjaar (plus de periode van eventueel verleend uitstel) na te vorderen. U moet kunnen bewijzen dat de Belastingdienst ongelijk heeft, dus bewaar uw ingevulde aangifte samen met de relevante bewijsstukken, ten minste 5 jaar.

☛ Bij de meeste banken is het niet mogelijk elektronische afschriften tot 5 jaar terug te bekijken. Download elk jaar de pagina’s waarop uw aftrekposten vermeld staan.

LET OP: Bewijsstukken waarmee u kunt aantonen dat een lening is gebruikt voor aankoop, onderhoud of verbetering van de eigen woning (‘eigenwoninglening’) moet u bewaren totdat het recht op aftrek is geëindigd. Bewaar bij voorkeur ook al uw aangiften vanaf 2012 als u een eigen woning heeft in verband met de voortdurend veranderende regels rond renteaftrek.


8
Doe uw aangifte online. Deze tip is voor fiscaal partners nog belangrijker, want het aangifteprogramma van de Belastingdienst biedt aardige mogelijkheden voor het slim schuiven met aftrekposten, vermogen en dividenden van de eigen BV, alsmede het optimaal benutten van de aanslagdrempel (zie ook tip 14-26). Zie ook het kader ‘Hoe doet u aangifte over 2018?’.

☛ Als u online aangifte doet, heeft u een DigiD-inlogcode nodig. Heeft u die nog niet, vraag ’m dan aan via www.digid.nl/aanvragen


9
De vóóraf ingevulde aangifte is een handige service, maar wat vooraf is ingevuld, blijkt niet altijd te kloppen. We zagen in het verleden vooral fouten als het ging om een bij de woning behorende garage (werd ten onrechte in box 3 geplaatst), ontbrekende bankrekeningen en beleggingspanden in box 3 (waarde ontbrak). Fouten moet u zelf herstellen. Controleer die vooraf ingevulde gegevens dus goed.

☛ Niet alles wordt vóóraf ingevuld, dus u zult de aangifte hoe dan ook moeten aanvullen met ontbrekende gegevens en aftrekposten.


10
Check of u de vooraf ingevulde gegevens terugziet in het invulbare deel van uw aangifte. Vorig jaar werd de ingehouden Nederlandse dividendbelasting niet altijd automatisch meegenomen onder ‘Bankrekeningen en andere bezittingen ➤ Beleggingen’ en moest deze alsnog handmatig worden ingevuld.

☛ Had u vorig jaar ingehouden dividendbelasting? Check dan of u deze terugziet op uw aanslag.


11
Kijk op www.fiscalert.nl ➤ fiscaal ➤ vraag & antwoord. De meeste van de aan onze Adviesservice gestelde vragen over de aangifte kunt u daar terugvinden — uiteraard met de actuele antwoorden.

12
Lees de helpfunctie van de online aangifte. Hierin vindt u nog meer informatie over mogelijke aftrekposten en voorwaarden om voor aftrek in aanmerking te komen.

13
Wie een laag inkomen en niet-vergoede zorgkosten heeft, kan ‘specifieke zorgkosten’ (ziektekosten) aftrekken en daardoor een teruggaaf krijgen. Zelfs als u geen belasting heeft betaald omdat uw inkomen te laag is (bijvoorbeeld omdat u alleen maar AOW heeft), moet u wel aangifte doen! Uw ziektekostenaftrek kan namelijk leiden tot een teruggaaf op basis van de TSZ-regeling (TSZ staat voor ‘tegemoetkoming specifieke zorgkosten’).


FISCAAL PARTNERSCHAP