13 februari 2020

Aangiftetips 2019

FiscAlert februari 2020 | jrg 26 nr 2 | p.12-29

fiscaal

141 Aangiftetips

Voor werknemers, dga’s, zzp’ers, AOW’ers en WAO’ers, voor studenten en voor alle andere mensen die geen geld willen laten liggen.


VOOR IEDEREEN

ALGEMEEN

1
Aangifte doen kan vanaf 1 maart. Heeft u een aangiftebrief ontvangen, dan moet u vóór 1 mei uw aangifte hebben ingediend. Doet u dat niet, dan krijgt u een aanmaning en nog tien (10) werkdagen uitstel voor het indienen van de aangifte. Laat u dat ook na, dan krijgt u een ‘verzuimboete’opgelegd omdat u geen aangifte doet (die minimaal € 385 bedraagt, maar voor hardnekkige gevallen kan de boete oplopen tot € 5.514!).


2
Doe aangifte, ook als u géén uitnodiging tot het doen van aangifte heeft gekregen! Wie geen aangifte doet, loopt mogelijk een belastingteruggaaf mis. Of, nog minder leuk, tegen een naheffing aan, met verzuimboete en belastingrente erbovenop.


3
Lukt het om wat voor reden dan ook niet uw aangifte vóór de deadline in te dienen? Vraag dan uitstel aan. Dat kan nu al online door in te loggen op www.belastingdienst.nl ➤ Mijn Belastingdienst. Uitstel aanvragen kan ook telefonisch door de Belastingtelefoon te bellen (0800-0543, nog steeds gratis). U krijgt in de regel uitstel tot 1 september. Maar let op: de fiscus mag uw uitstelverzoek afwijzen als u in de laatste drie belastingjaren twee of meer aangiften niet op tijd heeft gedaan (er wordt voor dit jaar dus gekeken naar de aangiften over 2018, 2017 en 2016).


4
Ook al kunt u uitstel vragen tot 1 september, het is beter uw aangifte vóór 1 mei in te dienen. Op die manier voorkomt u dat u belastingrente (4%) moet betalen als u belasting moet (bij)betalen. Bovendien levert uitstel u niets op als u geld terug krijgt. In tegenstelling tot een paar jaar geleden betaalt de Belastingdienst tegenwoordig in principe geen belastingrente meer. Als u vóór 1 april aangifte doet, krijgt u gegarandeerd vóór 1 juli bericht en staat het geld het snelst op uw rekening.


5
De fiscus kan nog 5 jaar na het einde van het belastingjaar (plus de periode van eventueel verleend uitstel) navorderen. Bewaar uw aangifte — samen met alle relevante bewijsstukken — dus minimaal net zo lang!

☞ Niet bij alle banken kunt u uw elektronische afschriften tot 5 jaar terug bekijken. Download dus elk jaar de pagina’s waarop uw aftrekposten vermeld staan. Of gewoon meteen alles.


6
Heeft u geld geleend voor uw eigen woning? Dan moet u alle bewijsstukken waarmee u kunt aantonen dat een lening werd gebruikt voor de aankoop, het onderhoud of de verbetering van de eigen woning bewaren tot 5 belastingjaren (plus de periode van eventueel uitstel) volgend op het belastingjaar dat het recht op aftrek is geëindigd.

☞ Bewaar ook al uw aangiften vanaf 2012 vanwege de voortdurend veranderende regels rondom de renteaftrek.


7
Doe uw aangifte online. Deze tip is voor fiscaal partners nog belangrijker, want het aangifteprogramma van de Belastingdienst biedt aardige mogelijkheden voor het slim schuiven met aftrekposten en vermogen, alsmede het optimaal benutten van de aanslagdrempel (zie ook tip 13-23 en het kader ‘Hoe doet u aangifte over 2019?’).

☞ Als u online aangifte doet, heeft u een DigiD-inlogcode nodig. Heeft u die nog niet, vraag ’m dan aan via www.digid.nl/aanvragen


8
De vóóraf ingevulde aangifte is een handige service, alleen blijkt dat wat vooraf is ingevuld niet altijd te kloppen. We zagen in het verleden vooral fouten als het ging om een bij de woning behorende garage (ten onrechte in box 3 geplaatst), ontbrekende bankrekeningen en beleggingspanden in box 3 (waarde ontbrak). Fouten moet u zelf herstellen. Controleer die vooraf ingevulde gegevens dus goed.

☞ Niet alles wordt vóóraf ingevuld. U zult uw online aangifte in bijna alle gevallen moeten aanvullen met ontbrekende gegevens en aftrekposten.


9
Check of u de vooraf ingevulde gegevens terugziet in het invulbare deel van uw aangifte. In het verleden werd de ingehouden Nederlandse dividendbelasting niet altijd automatisch meegenomen onder ‘Bankrekeningen en andere bezittingen > Beleggingen’ en moest dat alsnog handmatig worden ingevuld.


10
Lees de helpfunctie van de online aangifte. Hierin vindt u nog meer informatie over mogelijke aftrekposten en voorwaarden om voor aftrek in aanmerking te komen.


11
Wie een laag inkomenen niet-vergoede zorgkosten heeft, kan ‘specifieke zorgkosten’ (ziektekosten) aftrekken en daardoor een teruggaaf krijgen. Zelfs als u geen belasting heeft betaald omdat uw inkomen te laag is (bijvoorbeeld omdat u alleen maar AOW heeft). Maar u moet wel aangifte doen! Uw ziektekostenaftrek kan namelijk leiden tot een teruggaaf op basis van de TSZ-regeling (TSZ staat voor ‘tegemoetkoming specifieke zorgkosten’).


12
Kijk ook op www.fiscalert.nl ➤ fiscaal ➤ vraag & antwoordDe meeste van de aan onze Adviesservice gestelde vragen over de aangifte kunt u daar terugvinden — uiteraard met antwoord.

 

FISCAAL PARTNERSCHAP