16 februari 2021

Aangiftetips 2020

FiscAlert februari 2021 | jrg 27 nr 2 | p.12-31


fiscaal

De FiscAlert Aangiftetips

Voor werknemers, dga’s, zzp’ers en AOW’ers, voor studenten en voor alle andere mensen die geen geld willen laten liggen, hebben we dit jaar 141 aangiftetips.


VOOR IEDEREEN

ALGEMEEN

1
We kunnen vanaf 1 maart aangifte doen. Heeft u een aangiftebrief ontvangen, dan moet u uw aangifte vóór 1 mei hebben ingediend. Doet u dat niet, dan krijgt u een aanmaning en nog tien (10) werkdagen uitstel voor het indienen van de aangifte. Laat u dat ook na, dan krijgt u een ‘verzuimboete’ opgelegd omdat u geen aangifte doet (van minimaal € 385, maar voor hardnekkige gevallen oplopend tot € 5.514!).


2
Doe aangifte, ook als u géén uitnodiging tot het doen van aangifte heeft gekregen! Als u geen aangifte doet, loopt u mogelijk een belastingteruggaaf mis. Of, nog minder leuk, tegen een naheffing aan, met verzuimboete en belastingrente erbovenop.


3
Lukt het om wat voor reden dan ook niet om uw aangifte in te dienen vóór de deadline? Vraag dan uitstel aan. Dat kan nu al online door in te loggen op www.belastingdienst.nl ➤ Mijn Belastingdienst. Uitstel aanvragen kan ook telefonisch door de Belastingtelefoon te bellen (0800-0543, nog steeds gratis). U krijgt in de regel uitstel tot 1 september. Maar let op: de fiscus mag uw uitstelverzoek afwijzen als u in de laatste drie belastingjaren twee of meer aangiften niet op tijd heeft gedaan (er wordt voor dit jaar dus gekeken naar de aangiften over 2019, 2018 en 2017).


4
Ook al kunt u uitstel vragen tot 1 september, het is beter uw aangifte vóór 1 mei in te dienen. Op die manier voorkomt u dat u belastingrente (4%!) moet betalen als u belasting moet (bij)betalen. En als u geld terugkrijgt, staat daar in principe niets tegenover, omdat de Belastingdienst normaal gesproken geen belastingrente vergoedt.
 

5
De fiscus kan nog 5 jaar na het einde van het belastingjaar (plus de periode van eventueel verleend uitstel) navorderen. Bewaar uw aangifte — samen met alle relevante bewijsstukken — dus minimaal net zo lang!

☞ Niet bij alle banken kunt u uw elektronische afschriften tot 5 jaar terug bekijken. Download dus elk jaar de pagina’s waarop uw aftrekposten vermeld staan. Of gewoon meteen alles.


6
Heeft u geld geleend voor uw eigen woning? Dan moet u alle bewijsstukken waarmee u kunt aantonen dat een lening werd gebruikt voor de aankoop, het onderhoud of de verbetering van de eigen woning bewaren tot 5 belastingjaren (plus de periode van eventueel uitstel) volgend op het belastingjaar dat het recht op aftrek is geëindigd.

☞ Bewaar ook al uw aangiften vanaf 2012 in verband met de voortdurend veranderende regels rondom de renteaftrek.


7
Doe uw aangifte online. Deze tip is voor fiscaal partners nog belangrijker, want het aangifteprogramma van de Belastingdienst biedt aardige mogelijkheden voor het slim schuiven met aftrekposten en vermogen, alsmede het optimaal benutten van de aanslagdrempel (zie ook tip 13-22 en het kader ‘Hoe doet u aangifte?’).

☞ Voor het doen van online aangifte heeft u een DigiD-inlogcode nodig. Heeft u die nog niet? Vraag ’m aan via www.digid.nl/aanvragen


8
De vóóraf ingevulde aangifte is een handige service van de Belastingdienst, alleen klopt wat vooraf is ingevuld niet altijd. In het verleden zagen we vooral fouten als het ging om bij de woning behorende garages — die dan ten onrechte in box 3 waren geplaatst —, ontbrekende bankrekeningen en beleggingspanden in box 3 waarvan de waarde ontbrak.

☞ Controleer alle vooraf ingevulde gegevens goed, want u wordt geacht fouten en omissies van de fiscus zelf te herstellen en aan te vullen. Dat geldt uiteraard ook voor uw aftrekposten.


9
Check of u de vooraf ingevulde gegevens terugziet in het invulbare deel van uw aangifte. In het verleden werd de ingehouden Nederlandse dividendbelasting niet altijd automatisch meegenomen onder ‘Bankrekeningen en andere bezittingen > Beleggingen’ en moest dat alsnog handmatig worden ingevuld.


10
Lees de helpfunctie van de online aangifte met aanvullende informatie over aftrekposten en de voorwaarden waaraan u moet voldoen om voor aftrek in aanmerking te komen.


11
Wie een laag inkomen en niet-vergoede borgkosten heeft, kan ‘specifieke zorgkosten’ (ziektekosten) aftrekken en daardoor een teruggaaf krijgen. Zelfs als u geen belasting heeft betaald omdat uw inkomen te laag is (bijvoorbeeld omdat u alleen maar AOW heeft). Maar u moet wel aangifte doen! Uw ziektekostenaftrek kan namelijk leiden tot een teruggaaf op basis van de TSZ-regeling (TSZ staat voor ‘tegemoetkoming specifieke zorgkosten’).


12
Kijk ook eens op www.fiscalert.nl ➤ fiscaal ➤ vraag & antwoord. De meeste van de aan onze Adviesservice gestelde vragen over de aangifte kunt u daar terugvinden — uiteraard met antwoord.

 

FISCAAL PARTNERSCHAP