24 februari 2023

Aangiftetips 2022

FiscAlert februari 2023 | jrg 29 nr 2 | p.12-33


fiscaal

De FiscAlert Aangiftetips

We hebben dit jaar 152 aangiftetips voor werknemers, dga’s, zzp’ers en AOW’ers, voor studenten en voor alle andere mensen die geen geld willen laten liggen.


VOOR IEDEREEN

ALGEMEEN

1
U kunt vanaf 1 maart aangifte doen. Heeft u een aangiftebrief ontvangen, dan moet u uw aangifte vóór 1 mei indienen. Doet u dat niet, dan krijgt u een aanmaning en nog tien (10) werkdagen uitstel voor het indienen van de aangifte. Laat u dat ook na, dan krijgt u een ‘verzuimboete’ omdat u geen aangifte doet (deze is minimaal €385, maar hardnekkige gevallen betalen tot €5.514!).


2
Vul in ieder geval de online aangifte in, ook als u géén uitnodiging tot het doen van aangifte heeft gekregen! Anders loopt u mogelijk een belastingteruggaaf mis.


3
Kunt u om wat voor reden dan ook niet uw aangifte indienen vóór de deadline? Vraag dan uitstel aan. Dat kan nu al online door in te loggen op www.belastingdienst.nl ➤ Mijn Belastingdienst. Uitstel aanvragen kan ook telefonisch door de Belastingtelefoon te bellen (0800-0543, gratis). U krijgt in de regel uitstel tot 1 september. Maar let op: de fiscus mag uw uitstelverzoek afwijzen als u in de laatste drie belastingjaren twee of meer aangiften niet op tijd heeft gedaan (voor dit jaar kijkt de fiscus naar de aangiften over 2021, 2020 en 2019).


4
Ook al kunt u uitstel vragen tot 1 september, het is beter uw aangifte vóór 1 mei in te dienen. Op die manier voorkomt u dat u belastingrente (minimaal 4%!) moet betalen als u belasting moet (bij)betalen. Krijgt u geld terug? Dan vergoedt de Belastingdienst normaal gesproken geen belastingrente.


5
De fiscus kan nog 5 jaar na het einde van het belastingjaar (plus de periode van eventueel verleend uitstel) navorderen. Bij inkomsten of vermogen uit het buitenland is de termijn zelfs 12 jaar. Bewaar uw aangifte samen met alle relevante bewijsstukken dus minimaal net zo lang!

☞ Niet bij alle banken kunt u uw elektronische afschriften tot 5 jaar terug bekijken. Download dus elk jaar de pagina’s waarop uw aftrekposten vermeld staan. Of gewoon meteen alles.


6
Heeft u geld geleend voor uw eigen woning? Dan moet u alle bewijsstukken waarmee u kunt aantonen dat een lening werd gebruikt voor de aankoop, het onderhoud of de verbetering van de eigen woning bewaren tot 5 belastingjaren (plus de periode van eventueel uitstel) volgend op het belastingjaar dat het recht op aftrek is geëindigd.

☞ Bewaar ook al uw aangiften vanaf 2012 vanwege de voortdurend veranderende regels rondom de renteaftrek.


7
Doe uw aangifte online. Deze tip is voor fiscaal partners nog belangrijker, want het aangifteprogramma van de Belastingdienst biedt aardige mogelijkheden voor het slim schuiven met aftrekposten en vermogen, alsmede het optimaal benutten van de aanslagdrempel (zie ook tip 13-23 en het kader ‘Hoe doet u aangifte’ op p.16).

☞ Sinds 1 oktober 2022 kunt u bij de Belastingdienst alleen nog inloggen met DigiD. Dat kan via de DigiD-app of met een sms-controle. Heeft u sms-controle nog niet geactiveerd? Sms-controle kunt u online aanvragen via www.digid.nl. Vervolgens krijgt u per brief een code waarmee u de sms-controle kunt activeren. Pas daarna kunt u aan de slag met uw aangifte. Heeft u helemaal nog geen DigiD? Vraag uw DigiD aan via www.digid.nl/aanvragen-en-activeren


8
De vóóraf ingevulde aangifte is een handige service van de Belastingdienst, alleen kloppen de vooraf ingevulde gegevens niet altijd. In het verleden zagen we vooral fouten bij garages die bij de woning horen (zitten ten onrechte in box 3), ontbrekende bankrekeningen en beleggingspanden in box 3 waarvan de waarde ontbrak.

☞ Controleer alle vooraf ingevulde gegevens goed. U moet fouten en omissies van de fiscus zelf herstellen en aanvullen. Dat geldt uiteraard ook voor uw aftrekposten.


9
Check of u de vooraf ingevulde gegevens terugziet in het invulbare deel van uw aangifte. In het verleden werd de ingehouden Nederlandse en buitenlandse dividendbelasting niet altijd automatisch meegenomen onder ‘Bankrekeningen en andere bezittingen > Beleggingen’ en moest u dat alsnog handmatig invullen.


10
Lees de helpfunctie van de online aangifte met aanvullende informatie over aftrekposten en de voorwaarden waaraan u moet voldoen om voor aftrek in aanmerking te komen.


11
Heeft u een laag inkomen en niet-vergoede zorgkosten? Dan kunt u ‘specifieke zorgkosten’ aftrekken en daardoor een teruggaaf krijgen. Zelfs als u geen belasting heeft betaald omdat uw inkomen te laag is (bijvoorbeeld omdat u alleen maar AOW heeft). Maar u moet wel aangifte doen! Uw zorgkostenaftrek kan namelijk leiden tot een teruggaaf op basis van de TSZ-regeling (TSZ staat voor ‘tegemoetkoming specifieke zorgkosten’).


12
Kijk ook eens op www.fiscalert.nl ➤ fiscaal ➤ vraag & antwoord. Hier vindt u de meest gestelde vragen over de aangifte, uiteraard met antwoord van onze Adviesservice.

 

FISCAAL PARTNERSCHAP