09 april 2014

Auto van de zaak en fiscus

FiscAlert april 2014 | jrg 20 nr 4 | p.26-29

fiscaal

Auto van de zaak en fiscus

De fiscale spelregels voor de auto van de zaak worden er maar niet eenvoudiger op. Hoe maakt u de juiste fiscale keuze? Met dit artikel plus een stroomschema helpen we u een stukje op weg.

Tekst: Maurice Deden en Diederik ten Cate

Het is weinig stilstaan en veel hollen als het gaat om de fiscale regels voor de auto van de zaak. Daarom hebben we voor de zakelijke rijders van personenauto’s en bestelauto’s een en ander weer eens op een rij gezet.


PARTICULIEREN

Basis
De basis van de auto-van-de-zaak-regeling is een belastingheffing over het voordeel dat een auto van de zaak onmiskenbaar geeft. Als uitgangspunt moet de werknemer over dat voordeel loonbelasting betalen en wordt de belasting door de werkgever ingehouden op het salaris. Sinds 1 januari 2013 moeten door de werkgever ook premies werknemersverzekeringen over het voordeel van de auto van de zaak worden afgedragen. Alleen als een werknemer méér dan 51.414 euro (bruto, 2014) verdient, zijn die premies niet meer verschuldigd: het maximale bedrag aan werknemerspremies is dan al betaald.
Een werknemer hoeft over zijn auto van de zaak géén belasting te betalen als de auto op jaarbasis aantoonbaar niet méér dan 500 kilometer privé wordt gebruikt. De werknemer moet dan bij de Belastingdienst een zogenaamde ‘verklaring geen privégebruik’ aanvragen èn een kilometeradministratie bijhouden in een of andere vorm. De werkgever hoeft met die verklaring in de hand geen loonbelasting en premies werknemersverzekeringen af te dragen (zie ook het kader ‘Verklaring geen privégebruik‘).

CO2
Iedereen die met zijn auto van de zaak méér dan 500 kilometer privé rijdt, krijgt in principe een bijtelling bij zijn bruto salaris. Tot zover niets nieuws. Maar wat er precies bij het loon moet worden bijgeteld, is niet alleen afhankelijk van de cataloguswaarde van de auto, maar ook van de CO2-uitstoot (vroeger noemden we dat nog gewoon ‘het verbruik’) en de datum waarop de auto op kenteken is gezet (de ‘datum eerste tenaamstelling’).