11 april 2019

Belastingaangifte: wist u dat…

FiscAlert april 2019 | jrg 25 nr 4 | p.18-19

fiscaal

Belastingaangifte: wist u dat...

Handige weetjes en tips voor de belastingaangifte die u niet overal leest en waar dus ook niet iedereen van op de hoogte is. Lezen, zelfs als u de aangifte al heeft ingediend!


Valt uw inkomen in het toptarief en is uw hypotheekrente bijna gelijk aan of lager dan het eigenwoningforfait? En valt de minstverdienende partner niet in het toptarief? Deel het eigenwoningsaldo dan toe aan deze partner. Bij een eigenwoningforfait vanaf € 4.000 bespaart u op die manier al snel € 100.


Is een belegging waardeloos geworden en ziet u uw geld met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet meer terug? Als de belegging op 1 januari 2018 al waardeloos was, hoeft u het ‘tegoed’ niet meer op te geven als box 3-vermogen.


Roerende zaken, zoals auto’s, caravans en boten die voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt en niet bedoeld zijn als belegging, vallen niet in box 3. U hoeft er in dat geval dus ook geen belasting over te betalen.


Voor vakantiewoningen in het buitenland