06 december 2021

Belastingdienst praat fiscaal dienstverleners bij tijdens Intermediairdagen

 

ADVERTORIAL

in opdracht van de Rijksoverheid

 

Gajan Paramanathan, foto: Belastingdienst

 

Gajan Paramanathan is inspecteur loonheffingen bij de Belastingdienst. Hij verzorgt één van de 14 kennissessies voor fiscaal dienstverleners en salarisprofessionals tijdens de Intermediairdagen, die dit jaar van 6 tot en met 10 december worden gehouden. Omdat het thema loonheffingen zo omvangrijk is, behandelen hij en zijn collega’s dit onderwerp in drie verschillende sessies. De eerste twee gaan in op actualiteiten in de loon- en premieheffing. De derde gaat over de inkomstenverhouding.

 

Wat is de grootste verandering waar fiscaal dienstverleners volgend jaar mee te maken krijgen?

Door de coronacrisis werken veel mensen thuis. Veel werkgevers willen hun werknemers een vergoeding geven voor de extra kosten die zij maken door het thuiswerken. Daarom is vanaf 1 januari 2022 een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding mogelijk van maximaal € 2 per thuisgewerkte dag. Dit bedrag kwam tot stand op basis van onderzoek van het Nibud. Tijdens de sessie leggen we uit wanneer een werkgever een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding mag geven. Denk aan situaties waarbij een werknemer in de ochtend thuis werkt en in de middag op kantoor. Daarnaast bespreken we de arbovrijstelling, die in de eindejaarsregeling wordt opgenomen. Ook hebben we het over de versoepeling van de onbelaste vergoeding voor ICT-gerelateerde middelen, zoals een internetabonnement.’


Wat kunnen fiscaal dienstverleners verwachten van de sessie over actualiteiten in de premieheffing?

‘In deze sessie staan we onder meer stil bij de nieuwe premiedifferentiatie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Vanaf 1 januari 2022 gaan kleine werkgevers een lager premiepercentage betalen voor het Aof dan de overige werkgevers. Hierdoor moeten kleine werkgevers de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte van werknemers als minder zwaar gaan ervaren. Verder gaan we in op de herzieningsgronden en op de meest recente ontwikkelingen binnen de premiedifferentiatie WW. Hierbij komt ook het onderzoek Mogelijkheden om flexibiliteit te realiseren binnen de lage WW-premie dat onlangs is aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer aan bod. Dit onderzoek leidde tot een gewijzigd standpunt. Dat lichten we in deze presentatie toe.’


U gaat het zelf hebben over inkomstenverhouding. Kunt u daar iets meer over vertellen?

‘Werkgevers leveren in de loonaangifte gegevens van hun werknemers aan. Vanaf 1 januari 2024 moeten werkgevers hun werknemers in meer situaties in een nieuwe inkomstenverhouding in de loonaangifte opnemen. Bijvoorbeeld als de arbeidsovereenkomst met een werknemer wordt verlengd. Of wanneer een werknemer naast loon van zijn werkgever een WAO- of WIA-uitkering ontvangt van het UWV. Dit soort zaken heeft gevolgen voor de salarisadministratie van werkgevers. Tijdens de sessie ga ik daar dieper op in.’


De sessie is dus ook interessant voor salarisprofessionals?

‘Zeker, zij hebben vaak het beste zicht op wat deze wijziging betekent voor de HR- en salarisadministratie. Het is belangrijk om daar tijdig voorbereidingen voor te treffen.’


Waarom mag je als fiscaal dienstverlener en salarisprofessional de Intermediairdagen niet missen?

‘De Intermediairdagen zijn een uitgelezen kans om je voor te bereiden op de belangrijkste belastingwijzigingen van volgend jaar maar ook de jaren daarna. Zo ben je volledig up-to-date en kun jij jouw klanten optimaal helpen en adviseren.’

 

Meer informatie en inschrijven

De Intermediairdagen vinden dit jaar plaats van 6 tot en met 10 december 2021 en zijn net als vorig jaar online bij te wonen. U kunt inloggen met uw Pleio-account (Pleio is het opensourceplatform voor samenwerking binnen en met de overheid) via het Forum Fiscaal Dienstverleners of het Forum Salaris. Heeft u nog geen account, dan kunt u zich via de links naar één van de fora registreren. Daarna kunt u meer informatie krijgen over het programma en u inschrijven voor de Intermediairdagen 2021. Deelname is gratis.

 

 

Logo Belastingdienst