17 juni 2021

Benut alle toeslagen

FiscAlert juni 2021 | jrg 27 nr 6 | p.12-15


fiscaal

Benut alle toeslagen

In de praktijk maakt niet iedereen optimaal gebruik van de toeslagen. Heeft u er recht op? Vraag ze dan aan — en doe het op tijd!


Er is geen ontkomen aan: iedereen betaalt op één of andere manier belasting. Soms lijken we echter te vergeten dat we in Nederland ook recht kunnen hebben op ondersteuning in de vorm van toeslagen. Want niet iedereen maakt er gebruik van, zo blijkt uit gegevens van het Centraal Planbureau. Van de rechthebbenden vroeg 10 procent in 2019 geen huurtoeslag aan en deed maar liefst 15 procent geen beroep op het kindgebonden budget. En uit ervaring weten we dat ook studenten nogal eens de toeslagenboot missen (huur- en zorgtoeslag). Tijd dus om een en ander even op een rijtje te zetten.

De toeslagen
Er zijn in totaal vier toeslagen: de zorgtoeslag, de huurtoeslag, de kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget, elk met eigen voorwaarden en bedragen:

■ Zorgtoeslag