13 februari 2020

Benut de heffingskortingen!

FiscAlert februari 2020 | jrg 26 nr 2 | p.30-31

fiscaal

Benut de heffingskortingen!

Veel belastingbetalers hebben recht op heffingskortingen, waardoor ze minder inkomstenbelasting hoeven te betalen. In de praktijk wordt er niet altijd optimaal gebruik van gemaakt, dus laten we u zien hoe u dat wel doet.


Heffingskortingen zitten enigszins verstopt in de aangifte. Het zijn netto bedragen die in mindering worden gebracht op de belasting die u over uw inkomen in box 1, 2 en 3 moet betalen. Wie niet alert is, kan geld mislopen — soms veel. Doe aangifte als u geen enkele heffingskorting wilt missen. En volgt onze aanwijzingen op als u ze optimaal wilt benutten!