07 juni 2019

Benut u alle toeslagen?

FiscAlert juni 2019 | jrg 25 nr 6 | p.20-23

fiscaal

Benut u alle toeslagen?

Misschien kende u ze al, de zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget. Maar benut u ze ook optimaal?


De toeslagen zijn er voor iedereen die er recht op heeft. Toch heeft één op de vier huishoudens geen idee of er recht is op een toeslag, bleek onlangs uit onderzoek van het Nibud. Met name mensen met een wisselend inkomen, zoals zzp’ers, zien vaak door de bomen het bos niet meer, maar ook werknemers in vaste dienst en studenten missen de toeslagenboot nog wel eens. Des te meer reden om uit te leggen hoe het ook alweer zit met de zorgtoeslag, de huurtoeslag, de kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget!

Inkomen en vermogen
Alle toeslagen zijn inkomensafhankelijk. In principe wordt gekeken naar het verzamelinkomen (het inkomen in box 1, 2 en 3 samen na aftrek van al uw aftrekposten, u vindt het bedrag in uw aangifte en op uw aanslag inkomstenbelasting). Het verzamelinkomen bepaalt de hoogte van de toeslag. Ontvangt u om wat voor reden dan ook geen belastingaanslag, dan wordt gekeken naar uw loon.
Daarnaast geldt voor de toeslagen een vermogenstoets, met uitzondering van de kinderopvangtoeslag. Als het box 3-vermogen te hoog is, krijgt u alsnog niets. Voor de vermogenstoets is het box 3-vermogen op de peildatum (1 januari) bepalend. Of u in de loop van het jaar méér of juist minder vermogen heeft, maakt voor de toeslagen van het betreffende kalenderjaar dus niet uit. Van heffing in box 3 vrijgestelde ‘groene beleggingen’ tellen wel mee als vermogen voor de toeslagen. Zogenaamd ‘bijzonder vermogen’ telt niet mee, maar u moet dat dan wel doorgeven door middel van het formulier ‘Verzoek bijzonder vermogen toeslagen’. Bijzonder vermogen kan onder andere zijn vermogen van een pleegkind, vermogen waar u niet aan kunt komen, smartegeld en sommige schadevergoedingen. Het formulier en meer informatie over dit onderwerp vindt u op www.toeslagen.nl

LET OP: De grensbedragen voor inkomen en vermogen veranderen jaarlijks. Niet alleen vanwege de inflatie, maar ook vanwege het feit dat de politiek de toeslagen gebruikt om het koopkrachtplaatje bij te stellen. Als u al toeslag(en) ontvangt, moet u daarom elk jaar checken of u nog recht heeft op de toeslag(en). Omgekeerd geldt dat als u het ene jaar géén recht had op toeslag(en), u het volgende jaar wel in aanmerking zou kunnen komen.

TIP: Heeft u slechts een deel van het jaar een toeslagpartner (of medebewoner)? Lees dan het kader ‘10%-regeling’ hieronder.