13 juni 2023

Benut u alle toeslagen?

FiscAlert juni 2023 | jrg 29 nr 6 | p.20-23


fiscaal

Benut u alle toeslagen?

In de praktijk maakt niet iedereen optimaal gebruik van de toeslagen. Heeft u er recht op? Vraag ze dan aan en doe het op tijd! 


In Nederland hebben we het toeslagenstelsel. Die toeslagen zijn er als tegemoetkoming voor zorgpremies, kinderopvang, huur en kosten van kinderen. Niet iedereen maakt daar gebruik van zo blijkt uit gegevens van het Centraal Planbureau. Van de rechthebbenden vroeg 10% in 2019 geen huurtoeslag aan en deed maar liefst 15% geen beroep op het kindgebonden budget. En we verwachten dat dat anno 2023 niet anders is. Uit ervaring weten we dat onder andere studenten nogal eens de toeslagenboot missen (huur- en zorgtoeslag). Ook zijn mensen soms bang voor grote terugbetalingen achteraf of vinden ze de regelingen ingewikkeld. Wie regelmatig checkt of alle gegevens voor de toeslagen nog kloppen, verkleint de kans op terugbetaling. En die ingewikkelde regelingen leggen we hieronder uit. Daarbij is ook nog van belang dat in 2023 zo’n 500.000 huishoudens extra voor toeslagen in aanmerking komen. Dat komt door de koopkrachtmaatregelen die eind 2022 genomen zijn.

De toeslagen
Er zijn in totaal 4 toeslagen: de zorgtoeslag, de huurtoeslag, de kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget, elk met eigen voorwaarden en bedragen. Er wordt bij de toeslagen onderscheid gemaakt tussen alleenstaanden en toeslagpartners. Sinds 2022 is er sprake van toeslagpartnerschap vanaf de maand nadat uw situatie is veranderd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen trouwen, geregistreerd partner worden, gaan samenwonen met samenlevingscontract, samen een huis kopen en samen een kind krijgen. Voor de details zie www.toeslagen.nl (zoeken op ‘toeslagpartner’). Laten we eens inzoomen.