13 april 2022

Bijzondere aftrekposten

FiscAlert april 2022 | jrg 28 nr 4 | p.15-17


fiscaal

Bijzondere aftrekposten

Een aftrekpost zie je soms over het hoofd en het kan om grote bedragen gaan. Met dit overzicht mist u ze niet.


1. Niet afgetrokken lijfrentepremie
Heeft u in het verleden lijfrentepremie betaald maar deze niet geheel afgetrokken? En zijn de lijfrente-uitkeringen ingegaan? Vergeet dan niet alsnog rekening te houden met de niet-afgetrokken premie(s) of storting(en) bij het invullen van uw aangifte. Wat u in de jaren tot en met 2009 niet heeft afgetrokken (omdat dat toen niet kon of omdat u het gewoon niet heeft gedaan), mag integraal onbelast worden uitgekeerd. Van de na 2009 betaalde premies kan per jaar van premiebetaling maximaal € 2.269 belastingvrij worden uitgekeerd. Geef het onbelaste deel dus niet op als inkomen!

Uiteraard moet u kunnen aantonen dat u de premie(s) of storting(en) niet heeft afgetrokken. Meer informatie op www.belastingdienst.nl (zoeken op ‘niet afgetrokken premie’).

LET OP: Heeft u in verband met de niet-afgetrokken premies/stortingen een ‘Verklaring niet-afgetrokken premies of bedragen’ aangevraagd bij de Belastingdienst en opgestuurd naar uw bank of verzekeraar? Dan is daarmee in de jaaropgaaf al rekening gehouden. Neem in dat geval die gegevens over in uw aangifte.


2. Advocaatkosten
Ontvangt u alimentatie? Advocaat- en proceskosten die gemaakt zijn voor de verkrijging, het behoud of de verhoging van te ontvangen partneralimentatie zijn aftrekbaar in box 1. In dit verband zijn telefoon-, porto-, reis- en incassokosten ook aftrekbaar. Niet aftrekbaar zijn de kosten van de echtscheidingsprocedure zelf en van de verdeling van het vermogen. Nota’s van de advocaat zult u dus eventueel moeten splitsen.

LET OP: Bent u degene die alimentatie betaalt? Dan kunt géén advocaatkosten aftrekken. Zie ook onder 3.


3. Betaalde alimentatie
Betaalde partneralimentatie is aftrekbaar, kinderalimentatie niet. Woont uw ex-partner in een woning die (deels) van u is? Dan mag u een bedrag ter grootte van het eigenwoningforfait voor uw deel van de woning aftrekken als betaalde partneralimentatie.

Partneralimentatie is belast bij de ontvanger, kinderalimentatie is niet belast.


4. Aftrek openbaar vervoer
Ging u minimaal éénmaal per week met het openbaar vervoer naar uw werk, is de enkele-reisafstand langer dan 10 km en vergoedde uw werkgever de kosten niet of niet volledig? Dan heeft u recht op reisaftrek als u een reis- of openbaarvervoerverklaring heeft. De hoogte van de aftrek wordt door het aangifteprogramma automatisch berekend als u het aantal kilometers, het aantal dagen per week dat u reist en de daarvoor ontvangen vergoeding invult.

LET OP: De fiscus kan om aanvullend bewijs vragen. Bewaar daarom de transactieoverzichten van de OV-chipkaart. U kunt die downloaden als u op www.ov-chipkaart.nl een account heeft aangemaakt. Wacht niet te lang met downloaden, de gegevens worden hooguit 18 maanden bewaard!


5. Ondernemer?