13 maart 2019

Box 3: betaal niet te veel!

FiscAlert maart 2019 | jrg 25 nr 3 | p.20-22

fiscaal

Box 3: betaal niet te veel!

Elk jaar verschilt het fictieve rendement waarover u in box 3 belasting moet betalen. Hoe zit het nu en, veel belangrijker, hoe kunt u de heffing tot het minimum beperken?

Hoewel het woord ‘eerlijk’ tegenwoordig in de mond van vrijwel alle politici bestorven ligt, is van een eerlijke belastingheffing in box 3 (inkomen uit vermogen) voor spaarders niet echt sprake. De spaarrente is namelijk al jaren praktisch nul en de belastingheffing in box 3 is niet evenredig meegedaald met de spaarrente. Wie meer rendement wil moet risico nemen (beleggen) en wie dat niet wil, merkt dat in de portemonnee: door inflatie en belasting slinkt het vermogen elk jaar weer. De wijzigingen in de fiscale behandeling van het box 3-vermogen in 2017 — een verhoogde vrijstelling en schijven — doen daaraan nauwelijks of niet af. Mensen met weinig box 3-vermogen betalen nu minder, maar wie veel box 3-vermogen heeft, krijgt een hoger fictief rendement voor z’n kiezen. En betaalt dus meer belasting. Terwijl mensen met meer box 3-vermogen niet per se op zoek zijn naar meer rendement, omdat het bijvoorbeeld gaat om hun pensioen en ze zich het verhoogde risico niet kunnen permitteren.
Belasting betalen op basis van werkelijk gerealiseerde rendementen (‘vermogenswinstbelasting’) is het eerlijkst, maar in de praktijk vrij lastig uitvoerbaar. Kortom, we zitten voorlopig vast aan box 3. Maar wat betekent dat voor u? En, ook niet onbelangrijk, welke mogelijkheden heeft u om de belasting in box 3 voor de toekomst te beperken?

Vermogen