12 mei 2021

Box 3: update bezwaarprocedures

FiscAlert mei 2021 | jrg 27 nr 5 | p.16-17


fiscaal

Box 3: update bezwaarprocedures

In de afgelopen jaren zijn diverse procedures in gang gezet tegen de belastingheffing in box 3 voor spaarders. Hoe staat het er eigenlijk mee?


Sinds de invoering van het boxenstelsel in 2001 belast de overheid een fictief rendement op het vermogen. Deze zogenaamde ‘vermogensrendementsheffing’ werd bedacht toen spaarrekeningen nog geld opleverden en de beurzen alleen maar omhoog leken te gaan. Aanvankelijk was dat rendement vastgesteld op 4 procent — voor wie dat niet kon halen had minister Zalm nog wel wat staatsobligaties, weet u nog? — maar door de extreem lage spaarrente is deze voor spaarders al jarenlang veel te hoog.
Omdat de overheid ook wel inzag dat een fictief rendement van 4 procent bij spaarrentes van praktisch niks steeds meer weerstand zou oproepen, hebben we sinds 2017 drie rendementsschijven waarvan de percentages elk jaar worden vastgesteld. De — nog altijd fictieve — rendementen zijn nu dus afhankelijk geworden van de omvang van het vermogen. Maar wat we werkelijk met sparen, beleggen of investeren aan rendementen behalen, doet nog steeds niet ter zake.

Procedures
De Bond voor Belastingbetalers heeft de afgelopen jaren diverse procedures in gang gezet tegen de belastingheffing in box 3 voor spaarders. Daardoor zijn de bezwaarprocedures tegen de heffing op spaartegoeden in box 3 aangemerkt als ‘massaal-bezwaarprocedure’, wat betekent dat niet elk bezwaar apart behandeld zal worden, maar een kleine selectie. De procedures gaan zowel over de manier van heffen van vóór 2017 als over de nieuwe.

■ 2013-2016