14 juni 2022

Check de fiscus (en uzelf)

FiscAlert juni 2022 | jrg 28 nr 6 | p.20-23


fiscaal

Check de fiscus (en uzelf)

Houd uw belastingzaken en eigen financiën deze zomer eens goed tegen het licht. Het kan u nog aardig wat geld opleveren!


INKOMSTENBELASTING

☐ Belastingjaren vergelijken
Pak uw aangiften over 2017 tot en met 2020 er even bij. Ziet u een post die u nog vergeten had in uw aangifte over 2021? Of heeft u in uw aangifte over 2021 een post opgevoerd die u had vergeten in 2017, 2018, 2019 of 2020? U kunt uw aangiften over al deze jaren nog corrigeren op de meeste punten, zelfs als de bezwaartermijn al verlopen is.

TIP: Heeft u heel het kalenderjaar een fiscaal partner, maar niet samen aangifte gedaan? Of heeft u of uw partner nog helemaal geen aangifte gedaan? Vul alsnog (samen!) bij wijze van proef de aangifte in en zoek de verschillen. Het kan zomaar geld opleveren!


☐ Fouten checken
Geen aangifte doen of een fout maken bij het doen van aangifte (zoals het vergeten van een aftrekpost of familiebanklening) kan u geld kosten. Veel geld soms. Maar de fiscus kan ook fouten maken. Bijvoorbeeld door de alleenstaande-ouderenkorting niet toe te kennen aan AOW’ers die een partner in het verpleeghuis hebben. Wees alert en check altijd uw aanslag.

TIP: Weet u niet waar u naar moet zoeken? Sla dan ons artikel ‘Aangifte 2021: de meest gemaakte fouten’ (FiscAlert april 2022, jrg 28 nr 4, p.12-14, online op www.fiscalert.nl ➤ fiscaal) er nog eens op na!


☐ Een verlaagde WOZ-waarde
Heeft u in het verleden bezwaar gemaakt tegen de hoogte van de WOZ-waarde van uw woning en is de WOZ-waarde verlaagd nadat u aangifte inkomstenbelasting had gedaan? Geef die lagere WOZ-waarde dan alsnog door aan de Belastingdienst door de aangifte(n) opnieuw in te dienen met de gewijzigde WOZ-waarde. De Belastingdienst zal uw aanslag(en) inkomstenbelasting aanpassen en u ontvangt wat u te veel had betaald terug.


☐ De verdeling in de aangifte
Fiscaal partners mogen in de aangifte bepaalde posten verdelen. Regelmatig komt het voor dat partners pas na het opleggen van de aanslag tot de ontdekking komen dat ze niet de meest optimale verdeling hebben gekozen. De verdeling kunt u herzien zolang één van beide aanslagen nog niet onherroepelijk is (dat is het geval als u nog bezwaar kunt maken of beroep kunt aantekenen). In de regel kunt u de verdeling dus nog aanpassen tot 6 weken na dagtekening van de laatste aanslag. Wees hier extra alert op vanwege de aanpassingen in box 3.

TIP: Zie ook ons ‘Stappenplan Slim Verdelen’ (FiscAlert maart 2021, jrg 27 nr 3, p.20-23, online op www.fiscalert.nl ➤ fiscaal). Als één van de fiscaal partners geen aangifte heeft gedaan en dus geen aanslag heeft gekregen, kan aanpassen nog tot 5 belastingjaren terug. In 2022 zijn dat dus de jaren 2017 t/m 2021.

LET OP: Check of u op uw aanslag de zin ‘Het totaal van uw inkomstenbelasting en/of premie volksverzekeringen uit box 1, 2 en 3 is te laag om uw heffingskortingen te kunnen verrekenen’ terugvindt. Is dat het geval, dan benut u uw heffingskortingen nog niet optimaal. Door een andere verdeling toe te passen kunt u er mogelijk toch recht op krijgen.


☐ Aanslagen vanaf 2017