10 april 2019

Check uw heffingskortingen 2018

FiscAlert april 2019 | jrg 25 nr 4 | p.26-28

fiscaal

Check uw heffingskortingen 2018

Iedereen heeft recht op belastingreductie in de vorm van heffingskortingen. Bent u bezig met uw belastingaangifte — of heeft u ’m al ingediend? Check dan of u ze wel optimaal benut!

Heffingskortingen zijn kortingen op de belasting die u moet betalen. Veel van die heffingskortingen zijn inkomensafhankelijk. Sommige krijgt u automatisch, de rest zult u moeten optimaliseren met behulp van het aangifteprogramma en wat gepuzzel. Hoe dan ook, het is vaak de moeite waard om uw aangifte over 2018 er nog eens op na te lopen — óók als u ’m al heeft verstuurd. En als u niet van plan was om aangifte te doen: wellicht is het verstandig om dat toch te overwegen! Daarom zetten we de heffingskortingen van 2018 voor u op een rijtje.


Algemene heffingskorting (max. € 2.265)

Iedereen met voldoende inkomsten of vermogen heeft recht op de zogenaamde ‘algemene heffingskorting’. De korting bedraagt maximaal € 2.265 voor wie de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt en maximaal € 1.157 voor AOW’ers. Het is onmogelijk om alle situaties door te rekenen, maar iemand die wel een baan, geen box 3-vermogen boven de vrijstelling, ook geen aftrekposten heeft en de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt, benut deze heffingskorting volledig vanaf een jaarinkomen van € 6.511. Deze heffingskorting wordt inkomensafhankelijk afgebouwd. Boven een box 1-inkomen van € 20.142 verlaagt elke euro die u bruto méér verdient de algemene heffingskorting met € 0,04683 (€ 0,02389 voor AOW’ers). Vanaf een box 1-inkomen van € 68.507 is de algemene heffingskorting € 0. Valt u in het hoogste belastingtarief, dan heeft u dus geen recht op de algemene heffingskorting.

☞ Heeft u niet het hele jaar hetzelfde inkomen gehad, of had u het hele jaar een laag inkomen?
De algemene heffingskorting is door uw werkgever (of uitkeringsinstantie) mogelijk niet volledig verrekend met de loonheffing over uw loon. Doe aangifte om het restant uitbetaald te krijgen.

☞ Geboren vóór, in of na 1963?