14 oktober 2021

Checklist ontslag

FiscAlert oktober 2021 | jrg 27 nr 8 | p.24-25


FISCALERT

Checklist ontslag

Nu de algemene coronasteunmaatregelen zijn beëindigd, bestaat de kans dat het aantal ontslagen toeneemt. Wij hebben voor u een handige checklist gemaakt voor het geval u hiermee te maken krijgt.


Het einde van de algemene coronamaatregelen voor bedrijven kan voor sommige bedrijven ertoe leiden dat ze alsnog failliet gaan of moeten inkrimpen. Dan staat een groep werknemers misschien alsnog op straat. Wat moet u doen als u te maken krijgt met ontslag?
 

Situatie bij ontslag 

Er zijn veel ontslagsituaties denkbaar. Het UWV noemt het ontslag met wederzijds goedvinden of instemming, ontslag wegens bedrijfseconomische redenen, faillissement of betalingsonmacht van de werkgever, ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, ontslag om persoonlijke redenen, einde van een tijdelijke arbeidsovereenkomst, ontslag op staande voet en ontslag tijdens de proeftijd. Elk van deze situaties kent eigen regels. Lees de informatie op www.uwv.nl/ontslag daarom goed door!

LET OP: Soms geldt een opzegverbod voor werkgevers. Zo kan een werknemer niet ontslagen worden tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof, gedurende de eerste 2 jaar van ziekte en tot 2 jaar na het beëindigen van het lidmaatschap van de ondernemingsraad.


Opzegtermijn

Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is de opzegtermijn afhankelijk van de diensttijd. Hiervoor zijn wettelijke regels (zie de tabel ‘Opzegtermijnen bij vast contract’).