08 juni 2020

Checklist toeslagen

FiscAlert juni 2020 | jrg 27 nr 6 | p.16-19


fiscaal

Checklist toeslagen

Omdat veel mensen denken geen recht op toeslagen te hebben, liggen er miljoenen euro’s te verstoffen bij de Belastingdienst. Hoe zit dat bij u?


Bij de Belastingdienst kunt u vier toeslagen aanvragen: de zorgtoeslag(bedoeld als bijdrage voor de zorgverzekering), de huurtoeslag (jaren geleden in de plaats gekomen van de huursubsidie), de kinderopvangtoeslag (die ouders, ook veelverdieners, ondersteunt bij het betalen van de vaak hoge kosten voor kinderopvang) en het kindgebonden budget (een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar die bovenop de kinderbijslag komt en voor kinderen van 12 jaar en ouder ook een tegemoetkoming in de schoolkosten omvat).
In de praktijk blijft elk jaar geld bij de Belastingdienst liggen, omdat mensen vergeten de op hun situatie van toepassing zijnde toeslagen aan te vragen. Dat is zonde, vandaar deze checklist. Alle genoemde bedragen zijn van 2020, tenzij anders vermeld. Een verklarende woordenlijst met de gebruikte begrippen staat op p.18.


ZORGTOESLAG

leeftijd
Iedereen van 18 jaar en ouder kan zorgtoeslag aanvragen. Ook als de zorgverzekering van een kind door de ouders wordt betaald, heeft dat kind recht op zorgtoeslag.

inkomen
Is er geen toeslagpartner, dan heeft u recht op zorgtoeslag bij een toetsingsinkomen vanniet meer dan € 30.481 (€ 29.562 in 2019). Met toeslagpartner mag het gezamenlijke toetsingsinkomen niet hoger zijn dan € 38.945 (€ 37.885 in 2019).

vermogen
Heeft u geen toeslagpartner, dan heeft u alleen recht op zorgtoeslag als uw box 3-vermogen niet hoger is dan € 116.613 (€ 114.667 in 2019). Heeft u wel een toeslagpartner, dan wordt gekeken naar het gezamenlijke box 3-vermogen. Dat mag niet hoger zijn dan € 147.459 (€ 145.136 in 2019).


HUURTOESLAG