01 december 2021

Checklist voorlopige aanslag

FiscAlert december 2021 | jrg 27 nr 10 | p.16-17


fiscaal

Checklist voorlopige aanslag

Vanaf half december verstuurt de Belastingdienst de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2022. Check die van u en laat ’m zo nodig aanpassen!


Wie in 2021 al een voorlopige aanslag ontving, krijgt vanaf half december automatisch digitaal bericht over de voorlopige aanslag over 2022. Eerst komen degenen die een teruggaaf kunnen verwachten aan de beurt. Begin 2022 volgen de voorlopige aanslagen voor iedereen die belasting moet (bij)betalen. Handig, want zo hoeft u niet ieder jaar opnieuw om een voorlopige aanslag te vragen. Maar pas op: mogelijk zijn de gegevens waarop de Belastingdienst zich baseert niet up-to-date. Het is goed om u daar in ieder geval van bewust te zijn zodat u, als u aangifte over 2022 doet, niet voor onaangename verrassingen komt te staan. U kunt natuurlijk ook de voorlopige aanslag laten aanpassen met behulp van deze checklist. (De checklist betreft de achterzijde van uw voorlopige aanslag!)


INKOMEN UIT WERK EN WONING (BOX 1)

☐ Soort inkomen
Bent u met pensioen of ontvangt u een uitkering? Dan moet de achterzijde van uw voorlopige aanslag ‘inkomsten uit vroegere dienstbetrekking’ vermelden. Heeft u een baan, dan moet er ‘inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking staan’. Met name wanneer u in de afgelopen paar jaar gestopt bent met werken, de AOW-leeftijd heeft bereikt of wanneer u juist weer werk heeft gevonden is de kans groot dat uw voorlopige aanslag op dit punt onjuiste informatie bevat.

☐ Hoogte inkomen/winst
De hoogte van het vermelde inkomen speelt een belangrijke rol bij de berekening van het belastingvoordeel van de hypotheekrenteaftrek. Kijk dus of het vermelde bedrag ongeveer klopt met wat u aan inkomen of winst verwacht over 2022 (inclusief vakantiegeld, dertiende maand, loonsverhoging en bonus).

TIP: