10 oktober 2017

De belastingplannen voor 2018

FiscAlert oktober 2017 | jrg 23 nr 8 | p.12-13

fiscaal

De belastingplannen voor 2018

Zoals u inmiddels van ons gewend bent: de belangrijkste plussen en minnen van de Miljoenennota en de wijzigingen in het belastingstelsel voor 2018, handig en overzichtelijk gerangschikt.

Nog nooit kregen we met Prinsjesdag zo weinig wijzigingsvoorstellen voor de belastingwetgeving. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de demissionaire staat van het kabinet: dat moet zich politiek gezien op de vlakte houden. Jammer, want terwijl de cijfers laten zien dat de Nederlandse economie dit jaar het hardst groeit van alle Europese landen valt de koopkrachtstijging tegen. Goed, vier op de vijf mensen gaan er volgens de koopkrachtberekeningen volgend jaar op vooruit. Gemiddeld is de stijging echter gering (0,1 tot 0,8 procent) en een kwart van de ouderen met een meer dan modaal pensioen zal er volgend jaar zelfs op achteruit gaan. De stijging van de zorgpremie en het eigen risico zijn in de berekeningen meegenomen, net als de pensioenen die nauwelijks worden geïndexeerd (uw eigen koopkracht berekent u met de Nibud Koopkrachtberekenaar op www.nibud.nl).
De belangrijkste plussen en minnen (alle genoemde bedragen zijn inclusief de wettelijke indexatie per 1 januari 2018):

VOOR IEDEREEN


Om het hele artikel te kunnen lezen moet u inloggen.

Log hier in