16 februari 2021

De FiscAlert Belasting Quiz

FiscAlert februari 2021 | jrg 27 nr 2 | p.32-34

fiscaal


De FiscAlert Belasting Quiz

Bent u al ‘aangifteproof’? Test het met onze quiz!


1. Stelling: ‘Samen aangifte doen met je fiscaal partner is nooit nadelig.’ Deze stelling is

a juist: je hebt dan meer mogelijkheden om de aangifte fiscaal te optimaliseren

b onjuist: daardoor betaal je soms méér belasting (je valt eerder in een hoger tarief, ook zijn sommige drempels voor aftrekposten hoger)

 

2. In 2020 is het maximale belastingvoordeel van de aftrek van zelfstandigenaftrek, alimentatie, zorgkosten en giften

a 49,5%

b 49,5% voor de zelfstandigenaftrek, 46% voor alimentatie, zorgkosten en giften

c 46%

 

3. Ouders die geld hebben uitgeleend aan hun kind, bijvoorbeeld voor de financiering van een huis (‘familiebank’)

a moeten de rente over dat geld in hun aangifte vermelden onder ‘Inkomsten’

b moeten dat geld in hun aangifte vermelden onder ‘Bankrekeningen en andere bezittingen’

c hoeven dat geld niet in hun aangifte te vermelden (omdat ze niet meer over het geld kunnen beschikken)

 

4. Tot welk moment kunnen fiscaal partners verdeling van aftrekposten en vermogennog herzien?

a tot het moment dat de aangifte is ingediend

b tot de aanslag van één van beide partners over het betreffende kalenderjaar onherroepelijk is geworden

c tot de aanslag van beide partners over het betreffende kalenderjaar onherroepelijk is geworden

 

5. Waarom levert het toedelen van € 72.797 box 3-vermogen aan de minstverdienende partner vaak het beste resultaat op?

a omdat zo de ruimte in de eerste schijf van box 3 optimaal benut wordt

b omdat zo in veel gevallen de heffingskortingen van de minstverdienende partner optimaal benut worden

c antwoord a en b zijn correct

 

6. U en uw partner zijn beiden AOW’er. De online aangifte vermeldt dat uw eigen verzamelinkomen € 38.500 bedraagt, waarvan € 1.500 inkomen uit box 3 (vermogen). Bij uw partner heeft u alleen de AOW vermeld. Wat gebeurt er als u dat vermogen geheel naar uw partner schuift?

a niets

b uw ouderenkorting stijgt veel (van € 0 naar € 1.622)

c uw ouderenkorting stijgt een beetje (van € 1.453 naar € 1.622)

d als c en bovendien benut uw partner méér ouderenkorting

 

7. Stelling: ‘Als het gaat om de eigen woning (box 1) kun je alléén de erfpachtcanon en de rente over de eigenwoninglening (hypotheek) aftrekken.’ Deze stelling is

a juist: sinds de invoering van het boxenstelsel in 2001 zijn de aftrekposten aanzienlijk ingeperkt

b onjuist: ook kosten die je in verband met de hypotheek maakt, zoals notariskosten, taxatiekosten en advieskosten, zijn aftrekbaar

 

8. U bent regelmatig met uw eigen auto naar het ziekenhuis gereden voor onderzoek en/of behandeling. Hoeveel reiskosten mag u opvoeren bij uw aftrekbare zorgkosten?

a niets, alleen kosten voor reizen met het openbaar vervoer zijn aftrekbaar

b € 0,19 per kilometer

c de werkelijke kosten, dus een bedrag per kilometer voor afschrijving van de auto, de onderhoudskosten, de brandstof, de verzekering, de motorrijtuigenbelasting, parkeergeld, enzovoorts

 

9. U bent vrijwilliger van een het algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hoewel de instelling eigenlijk niet de intentie heeft om u iets te vergoeden, heeft men toch een contractje opgesteld waarin wordt vastgelegd dat u € 1.700 krijgt (de maximaal belastingvrij te ontvangen vrijwilligersvergoeding) en dat u die vergoeding direct weer teruggeeft. Wat is waar?

a u komt in aanmerking voor € 1.700 giftenaftrek

b u kunt niets aftrekken, omdat de ANBI nooit echt bereid was u de vrijwilligersvergoeding te geven

 

10. Uw zoon van 16 heeft in de zomervakantie flink bijverdiend. De rest van het jaar heeft hij nauwelijks gewerkt. Op zijn jaaropgaaf staat ingehouden loonheffing. Uw zoon

a kan de ingehouden loonheffing terugvragen door aangifte te doen

b kan de ingehouden loonheffing terugvragen en heeft over de maanden waarin hij werkte recht op zorgtoeslag

c is minderjarig en daarom moet u zijn inkomen aangeven

 

11. U heeft een en/of-rekening samen met uw bejaarde moeder. Wie geeft het saldo aan in box 3?

a u vermeldt het hele saldo en u geeft aan dat de helft van u is

b u vermeldt het hele saldo en u geeft aan welk deel van u is (is het geld op de rekening van uw moeder, dan is uw deel dus € 0)

 

12. U woont in Nederland en u heeft een vakantiehuis in het buitenland. Welk van de onderstaande beweringen klopt?

a u betaalt belasting over de waarde van het vakantiehuis in box 3, maar u kunt in het land waar het staat meestal voorkoming dubbele belasting vragen

b u moet het vakantiehuis aangeven in box 3, maar u vraagt tegelijkertijd automatisch in uw aangifte ook om voorkoming van dubbele belasting

c buitenlands onroerend goed is in het buitenland belast, daarom hoeft u de waarde nooit in Nederland aan te geven

 

13. U heeft in 2020 een Spaar-BV opgericht met eerste boekjaar 2020-2021. Wat is waar?
In de aangifte inkomstenbelasting over 2020 vermeldt u

a onder ‘Bankrekeningen en bezittingen’ dat u een aanmerkelijk belang heeft

b de saldi van de bankrekeningen van de Spaar-BV ook

c niets, u moet voor 1 juni 2020 echter wel aangifte vennootschapsbelasting doen

 

14. In verband met de coronacrisis heeft u op basis van de Tozo (‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers’) inkomensondersteuning en een lening ontvangen. Hoe verwerkt u dit in uw aangifte?

a vermelden in uw aangifte hoeft niet

b de inkomensondersteuning geeft u aan als uitkering, de lening en de rente vermeldt u bij de vragen over uw onderneming

c u moet zowel de inkomensondersteuning als de rente en de lening vermelden bij de vragen over uw onderneming

 

15. U werkt als zelfstandig ondernemer en door de coronacrisis heeft u sinds maart 2020 maandelijks slechts 50 uur aan uw onderneming kunnen besteden. Vóór de crisis was dat maandelijks 200 uur. Heeft u recht op zelfstandigenaftrek?

a nee (in 2020 werkte u 900 uur, dus u komt niet aan de voor zelfstandigenaftrek minimaal vereiste 1.225 uur)

b ja (op grond van de coronaregeling)

c het hangt af van het soort onderneming

 

WAT IS UW SCORE?

De goede antwoorden — met uitgebreide toelichting — vindt u hieronder. Heeft u behoefte aan meer uitleg? U kunt onze Adviesservice natuurlijk bellen op 0900-KIESADVIES (30 cpm). Als abonnee kunt u ook 24 uur per dag en 7 dagen per week terecht bij ons online archief en onze online Adviesservice op www.fiscalert.nl. Daar vindt u antwoorden op de meeste vragen.

0-1 fout

U bent helemaal ‘aangifteproof’. Doe de test eens bij familie, vrienden, collega’s en maak ze zonodig abonnee: zo profiteren ze maximaal bij de volgende aangifte!


2-4 fouten

U bent er bijna klaar voor, al missen er nog een paar puntjes op de i.


5 of meer fouten

Uw kennis hapert en dat kost u mogelijk geld. Neem de aangiftetips nogmaals door: u zult zien dat het loont!

 

 

De antwoorden op de FiscAlert Belasting Quiz, met toelichting: