02 november 2020

De FiscAlert Eindejaarsquiz 2020

FiscAlert november 2020 | jrg 26 nr 9 | p.32-34


fiscaal

De FiscAlert Eindejaarsquiz

Heeft u alle eindejaarstips van dit nummer gelezen? Test uzelf dan nog even met deze vragen om te kijken of u klaar bent voor 2021


1. U overweegt uw hypotheek af te lossen. Wanneer kunt u dat het best doen?

a nog vóór de jaarwisseling: op die manier vermindert u de grondslag voor de vermogensrendementsheffing

b in het begin van het nieuwe jaar: zo profiteert u maximaal van de aftrek

c het maakt fiscaal of financieel eigenlijk niet uit wanneer u aflost, u betaalt uw rente tenslotte maandelijks


2. U heeft een familiebanklening en overweegt de rente over de periode januari tot en met juni 2021 vooruit te betalen. Die rente is

a pas in de aangifte over 2021 aftrekbaar: de rente heeft immers betrekking op 2021

b niet aftrekbaar in 2020 en ook niet in 2021: de rente heeft betrekking op 2021, maar wordt niet in 2021 betaald

c aftrekbaar in uw aangifte over 2020, zolang het niet gaat om een zogenaamde ‘depotstorting’ (u krijgt over het vooruitbetaalde bedrag geen rente vergoed en kunt het bedrag niet terugvorderen)


3. Uw inkomen valt in het hoogste tarief van de inkomstenbelasting. Wat is uw extra belastingvoordeel als u uw hypotheekrenteaftrek en persoonsgebonden aftrek (zoals giften en zorgkosten) in 2020 benut in plaats van in 2021?

a 3% voor hypotheekrente en 0% voor andere aftrekposten

b 3% voor hypotheekrente en 3% voor andere aftrekposten

c er is geen extra belastingvoordeel


4. Wanneer kunnen ondernemers geld uit hun onderneming het best naar hun privévermogen overhevelen?

a in december

b in januari

c voor ondernemers maakt het niet uit wanneer ze dat doen


5. Wat is in 2021 het verschil in belastingheffing tussen vermogen in box 3 en vermogen in een zogenaamde ‘spaar-BV’?

a in box 3 betaalt u 31% over een fictief rendement, in een spaar-BV betaalt u 0% belasting over het werkelijke rendement

b in box‑3 betaalt u 31% over een fictief rendement, over vermogen in een spaar-BV betaalt u 15% over het werkelijke rendement (15% vennootschapsbelasting)

c in box‑3 betaalt u 31% over een fictief rendement, over vermogen in een spaar-BV betaalt u 37,87% belasting over het werkelijke rendement (15% vennootschapsbelasting en 26,9% belasting in box 2)


6. U heeft € 200.000 méér vermogen dan de box 3-vrijstelling. Als u in 2020 nog een grote uitgave doet, bespaart u over dat bedrag

a 1,26% belasting over die uitgave in 2020

b 1,40% belasting over die uitgave in 2021

c niets


7. Particulieren met een aantoonbaar pensioentekort die de storting in een (bancaire) lijfrente willen aftrekken in hun aangifte 2020, moeten de storting doen vóór

a 1 januari 2021

b 1 april 2021

c 1 juli 2021


8. Mag u in 2020 uw pensioentekort van meerdere jaren (totaal van niet-benutte jaarruimtes) ineens repareren met een storting in een bankspaarproduct?

a nee, u kunt alleen de jaarruimte van 2020 benutten

b ja, voor het totale nog niet benutte bedrag van de jaarruimtes van 2020 en de voorgaande zeven jaren

c als antwoord b, met dien verstande dat de precieze hoogte afhankelijk is van uw inkomen in 2019


9. U verdient jaarlijks € 50.000. Daarvan geeft u € 1.000 aan goede doelen (ANBI’s). Als u besluit om in plaats daarvan € 2.000 in 2020 te geven en niets in € 2021, wat is dan uw fiscale voordeel?

a nul, in beide gevallen is het totaalbedrag aan aftrekposten € 2.000

b € 60 extra aftrek: u voorkomt immers 1 x de drempel

c € 500 extra aftrek: u voorkomt immers 1 x de drempel


10. Over welk belastingjaar kunt u uiterlijk in 2020 aangifte inkomstenbelasting doen (en daarna dus niet meer)?

a 2015

b 2016

c 2017


11. U wilt overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Dit kan

a alléén per 1 januari; u moet uw oude verzekering opzeggen vóór 1 januari

b alléén per 1 januari; u moet uw oude verzekering opzeggen vóór 1 februari

c het hele jaar door


12. Stelling: ‘Door premie zorgverzekering 2020 vooruit te betalen, verlaagt u uw box 3-vermogen van 2021.’ Deze stelling is

a waar

b niet waar, u moet de vooruitbetaalde premie namelijk vermelden als bezit in box 3


13. Voor de toeslagen mag u geen euro te veel box 3-vermogen hebben. Wat is op 1 januari 2021 het maximaal toegestane vermogen (vóór aftrek van de vrijstelling) voor de huurtoeslag in 2021?

a € 30.846 per persoon

b € 31.340 per persoon

c € 50.000 per persoon


14. Hoeveel uren moet een ondernemer in 2020 minimaal hebben gewerkt om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek?

a 1.225 uren

b 1.225 uren, maar u mag voor de periode maart t/m september doen alsof u minimaal 24 uur per week heeft gewerkt

c antwoord b, maar als uw werkzaamheden seizoengebonden zijn en de piek normaal in maart t/m september valt, mag u doen alsof u in die periode dezelfde uren heeft gemaakt als in die maanden in 2019


15. Stelling: Wie een eigen woning (hoofdverblijf) wil kopen, kan dat beter nog even uitstellen tot volgend jaar. Dan is het tarief voor de overdrachtsbelasting namelijk nul. Deze stelling is

a waar

b alleen waar voor wie tussen de 18 en 35 jaar is

c alleen waar voor wie tussen de 18 en 35 jaar is en voor het eerst een huis koopt

d niet waar

 

WAT IS UW SCORE?

De goede antwoorden — met uitgebreide toelichting — vindt u hieronder. Heeft u behoefte aan meer uitleg? Als abonnee kunt u 24 uur per dag terecht op www.fiscalert.nl: ons online archief geeft antwoord op (bijna) al uw vragen.

0-1 fout
U bent fiscaal klaar voor 2021. Test uw familie, vrienden, collega’s en maak ze zonodig abonnee: zo profiteren ze maximaal bij de volgende aangifte!

2-4 fouten
U bent er bijna klaar voor, al missen er nog een paar puntjes op de i.

5 of meer fouten
Uw kennis hapert en dat kost u mogelijk geld. Loop deze FiscAlert nog eens door: u zult zien dat het loont!


De antwoorden, met toelichting:

1A
Aflossen zorgt voor een vermindering van uw box 3-vermogen zonder dat u armer wordt. Door dat in december te doen, levert aflossen voor 2021 dus al direct een belastingvoordeel op. Als u met aflossen wacht tot na 1 januari, heeft u er pas in 2022 profijt van.

2C
Vooruitbetalen van rente mag en levert direct een aftrekpost op. Het is wel belangrijk dat u de vooruitbetaling beperkt tot de rente over de eerste 6 maanden van volgend jaar. Betaalt u meer, dan kunt u niets aftrekken. Het vooruitbetalen van rente is aantrekkelijk als u volgend jaar in een lager belastingtarief valt — bijvoorbeeld omdat u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt of omdat uw aftrek volgend jaar daalt (zie ook vraag 3). Gebruik onze ‘Overeenkomst vooruitbetaling rente’ op www.fiscalert.nl ➤ downloads.

3B
Het belastingvoordeel van veel aftrekposten wordt de komende jaren afgebouwd bij box 1-inkomens boven (ruim) € 68.500. Dat geldt niet alleen voor de hypotheekrenteaftrek, maar bijvoorbeeld ook voor de persoonsgebonden aftrekposten zoals alimentatie, aftrekbare giften en zorgkosten. Hierdoor bedraagt het maximale belastingvoordeel van deze aftrekposten 46% in 2020 en 43% in 2021.

4B
Werkkapitaal op de ondernemersrekening is niet belast in box 3.

5C
Het forfaitaire rendement in box 3 is hoog, in elk geval veel hoger dan de spaarrente. De gecombineerde vennootschapsbelasting en de belasting van box 2 (aanmerkelijk belang) van 37,87% over het werkelijke rendement minus de kosten is bij spaargeld te verwaarlozen, aangezien de rente rond de 0% ligt. Door een paar ton aan spaargeld onder te brengen in een spaar-BV is het fiscale voordeel al snel duizenden euro’s per jaar.

6B
Het vermogen op 1 januari 2021 (waardepeildatum box 3) is lager.

7A
Voor particulieren geldt dat alleen de in 2020 betaalde bedragen voor (bancaire) lijfrentes in aanmerking komen voor aftrek in de aangifte over 2020.

8C
In de praktijk tellen veel mensen hun niet-gebruikte jaarruimtes uit verschillende belastingjaren simpelweg bij elkaar op en doen daarvoor een storting in een bankspaarproduct. Pas bij de aangifte komen ze er dan achter dat niet alles aftrekbaar is, omdat voor de totaal toegestane aftrek ook wordt gekeken naar het inkomen in het voorgaande jaar. Dit kunt u voorkomen door eerst een berekening te maken op www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/lijfrentepremie

9C
Als u de aftrek verdeelt over 2020 en 2021 heeft u twee keer te maken met de drempel van 1% van € 50.000 (= € 500). Door de giften te bundelen heeft u slechts één keer last van de drempel.

10A
U mag over de afgelopen vijf kalenderjaren aangifte doen. Dit jaar heeft u dus voor het laatst de kans om dat voor 2015 te regelen, als u dat nog niet heeft gedaan.

11A
Als u wilt wisselen van verzekeraar moet u dit jaar uiterlijk op 31 december uw huidige zorgverzekering opzeggen. U mag in januari de nieuwe nog regelen. Maar pas op. Verzekeraars zijn verplicht iedereen te accepteren voor de basisdekking, maar níét voor aanvullende verzekeringen. Wilt u zekerheid dat u aanvullend verzekerd bent? Zeg uw oude verzekering dan pas op nadat uw nieuwe verzekeraar u heeft geaccepteerd!

12A
Vooruitbetalen kan dus ook handig zijn voor het verkrijgen van recht op toeslagen, als u anders net iets te veel vermogen in box 3 zou hebben.

13B
Met ingang van 2021 is de vermogensgrens voor de huurtoeslag niet langer gelijk aan de vrijstelling in box 3!

14C
In verband met de coronacrisis is het urencriterium versoepeld. Deze versoepeling geldt alleen voor de periode 1 maart 2020 tot 1 oktober 2020. Bij de versoepeling is ook rekening gehouden met seizoensarbeid.

15B
Volgens de huidige voorstellen hoeven starters en doorstromers van 18 tot 35 jaar in de periode 2021 tot en met 2025 éénmalig geen overdrachtsbelasting te betalen. Verhuizen ze nog een keer, dan betalen ze gewoon 2%.