07 december 2016

De FiscAlert Ondernemersbank

FiscAlert december 2016 | jrg 22 nr 10 | p.22-23

fiscaal

De FiscAlert Ondernemersbank

Meer rendement op uw (spaar)geld? Dat kan! Open een filiaal van de FiscAlert Ondernemersbank...

Een filiaal openen van de FiscAlert Ondernemersbank? Kan dat? Niet echt natuurlijk. Want onze ‘ondernemersbank’ is gewoon een slimme variant op de — destijds ook door ons bedachte en inmiddels door veel financiële planners geadopteerde — familiebank voor de eigen woning. Maar de voordelen van de ondernemersbank komen wel grotendeels overeen met die van de familiebank. Gaat het bij familiebankleningen doorgaans om geld dat ouders aan kinderen lenen voor de eigen woning, bij de ondernemersbank lenen de ouders geld aan hun kind voor een onderneming. Het maakt daarbij niet uit of dat een BV is of een IB-onderneming.

Het voordeel