08 maart 2018

Dit moet u niet vergeten (in de belastingaangifte)

FiscAlert maart 2018 | jrg 24 nr 3 | p.15-17

fiscaal

Dit moet u niet vergeten (in de belastingaangifte)

Aangifte doen is de afgelopen jaren een stuk makkelijker geworden. Toch betalen we met z’n allen jaarlijks nog steeds te veel belasting. Gelukkig kunt u zelf voorkomen dat u geld laat liggen.

De Belastingdienst weet niet alles van ons, althans nog niet. Zo kan het gebeuren dat we met z’n allen jaarlijks zo’n 200 miljoen euro te veel betalen. Omdat niet alle cijfertjes goed zijn ingevuld in de aangifte en we dat niet hebben gecontroleerd. Of omdat fiscaal partners hun posten niet optimaal hebben verdeeld. Of omdat we posten helemaal vergeten. Feit is dat veel mensen geld laten liggen als ze aangifte doen. Maar dat valt te voorkomen. Om te beginnen door nog even te wachten met het insturen van uw aangifte en eerst dit artikel goed te lezen.

■ levensloopverlofkorting
Als u uw levenslooptegoed heeft laten uitkeren, vergeet dan niet om de levensloopverlofkorting te vragen. De levensloopverlofkorting kunt u claimen door de vraag hierover onder ‘Inkomsten uit loondienst’ in te vullen.

■ alleenstaande-ouderenkorting