01 december 2021

Eigen bijdrage Wlz: hoe zit dat?

FiscAlert december 2021 | jrg 27 nr 10 | p.26-29


fiscaal

Eigen bijdrage Wlz: hoe zit dat?

De meest recente en relevante informatie over de eigen bijdrage voor de Wlz, samengevat in 14 vragen.


1
Waar staat Wlz voor?

De afkorting Wlz staat voor ‘Wet langdurige zorg’. Deze wet regelt onder meer wanneer u voor langdurige zorg in aanmerking komt, wat u voor die langdurige zorg moet betalen — de ‘eigen bijdrage Wlz’ die we in dit artikel vanaf nu ‘eigen bijdrage’ zullen noemen — en vanaf welk moment. Alle hierna genoemde bedragen gelden voor 2021, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.


2
Hoe hoog is de eigen bijdrage?

Het bedrag dat u moet betalen is afhankelijk van het zogenaamde ‘bijdrageplichtig inkomen’ — in hoofdlijnen het verzamelinkomen in het peiljaar (in 2021 is dat 2019) plus een vermogensinkomensbijtelling van 4% van het belaste box 3-vermogen op 1 januari van het peiljaar. En er zijn twee eigen bijdragen, de lage en de hoge. De lage eigen bijdrage geldt voor de situatie dat u thuis zorg ontvangt, of pas bent opgenomen (de eerste vier maanden) of als u nog een thuiswonende partner heeft. De hoge eigen bijdrage geldt voor iedereen die niet aan de voorwaarden voor de lage bijdrage voldoet. In euro’s ziet dat er als volgt uit:

■ de lage eigen bijdrage voor zorg thuis (modulair pakket) bedraagt minimaal € 24,40 en maximaal € 752,80 per maand en voor zorg in een instelling minimaal € 171,40 en maximaal € 899,80 per maand.

■ de hoge eigen bijdrage is minimaal € 0 en maximaal € 2.469,20.

Ter indicatie: voor AOW’ers zonder partner is de hoge eigen bijdrage maximaal vanaf ruim € 60.000 verzamelinkomen (inkomen in box 1, 2 en 3 samen) en € 0 aan box 3-vermogen boven de vrijstelling. Is dat vermogen € 500.000, dan is de eigen bijdrage maximaal bij ruim € 23.000 verzamelinkomen.

Op www.hetcak.nl kunt u berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage wordt.


3
Wat gebeurt er als het inkomen en/of het vermogen sinds het peiljaar een stuk lager zijn geworden?