01 september 2021

Exit aftrek studiekosten

FiscAlert september 2021 | jrg 27 nr 7 | p.24-25


fiscaal

Exit aftrek studiekosten

Vanaf 2022 zijn studiekosten en andere scholingsuitgaven niet meer aftrekbaar. Ervoor in de plaats komt een subsidieregeling die in veel gevallen minder vergoedt. Dus als u nog van plan was studiekosten te maken: kies het juiste moment!


Meestal komt afstel van uitstel, maar niet als het gaat om de afschaffing van de aftrekregeling voor scholingsuitgaven. Die gaat er, na lang geschuif overigens, volgend jaar uit. Ervoor in de plaats komt het ‘STAP-budget’. Het acroniem staat voor ‘STimulering ArbeidsmarktPositie’ en de regeling is bedoeld voor werkenden en werkzoekenden. Het STAP-budget — een subsidie — is per 1 maart 2022 aan te vragen. Waarom niet al 1 januari om middernacht als de aftrekregeling vervalt, horen we u denken. Dat komt omdat, ondanks het jarenlange uitstel, men er niet in is geslaagd alles wat nodig is voor de uitvoering op tijd te regelen. Essentieel is dat de huidige regeling van studiekostenaftrek verdwijnt. U kunt dus vanaf volgend jaar niet alleen de kosten voor uw studie niet meer aftrekken, maar ook niet eventuele, aan uw studie gerelateerde kosten. U kunt voor de meeste kosten vanaf 1 maart a.s. wel de STAP-subsidie aanvragen.

Vergelijking