12 april 2016

Foutje? Vraag om ambtshalve teruggave!

FiscAlert april 2016 | jrg 22 nr 4 | p.19

fiscaal

Foutje? Vraag om ambtshalve teruggave!

Het kan gemakkelijk gebeuren: een aftrekpost vergeten of per abuis een verkeerd getal invullen in de aangifte. Dat kan vaak nog hersteld worden, zelfs als de aanslag al is opgelegd. Wij laten u zien hoe.

Stel, u doet correct aangifte over 2015 en ziet ineens dat de aanslagen over eerdere jaren te hoog waren omdat u iets niet of verkeerd had ingevuld. Of u heeft in FiscAlert gelezen over een aftrekpost die u nog niet heeft gebruikt. Maar de bezwaartermijn — zes weken na dagtekening van de definitieve aanslag — is al verstreken. Wat nu? Geen paniek. U kunt aanslagen over de afgelopen vijf belastingjaren (dit jaar dus vanaf 2011) in veel gevallen nog steeds laten corrigeren.

Wel correctie
De Belastingdienst zal uw verzoek om ambtshalve vermindering honoreren als zonder meer duidelijk is dat de opgelegde aanslag onjuist was. U kunt daarbij ondermeer denken aan