07 januari 2020

Ga toch fietsen!

FiscAlert januari 2020 | jrg 26 nr 1 | p.16-17

fiscaal

Ga toch fietsen!

Sinds 1 januari zijn er nieuwe fiscale regels voor de fiets-van-de-zaak. Hierdoor is zo’n fiets ineens een stukje aantrekkelijker geworden.


Wie een auto-van-de-zaak heeft, moet rekening houden met een bijtelling als daarmee per jaar méér dan 500 kilometer privé wordt gereden. Die bijtelling bestaat uit een percentage van de cataloguswaarde. Daarover worden inkomstenbelasting en premies geheven, en daarmee is de kous af. Voor de fiets-van-de-zaak ontbrak een dergelijke regeling. De fiscus houdt echter niet van onbelaste cadeautjes, dus vond een bijtelling plaats op basis van de waarde van de fiets en het werkelijke privégebruik. Alleen, fietsen hebben geen kilometertellers en dan is het privégebruik lastig te controleren. Daarom zijn per dit jaar voor fietsen-van-de-zaak (inclusief bak- en elektrische fietsen en ook de zogenaamde ‘speed pedelecs’, al dan niet elektrische scooters en bromfietsen vallen er niet onder) nieuwe regels gekomen.

U bent werknemer