06 november 2019

Geen huurtoeslag? Steun een goed doel!

FiscAlert november 2019 | jrg 25 nr 9 | p.30-31

fiscaal

Geen huurtoeslag? Steun een goed doel!

Het is nog een week of wat tot 2020. Uiteraard kijkt u of de FiscAlert Eindejaartips nog iets leuks te bieden hebben. Maar heeft u over 2019 geen recht op huurtoeslag omdat uw inkomen net iets te hoog is? Lees dan ook dit nog even...

Tekst: Nanda Verhoeven


Stel, u en uw partner huren een woning voor 710 euro per maand. Daarmee zit u nèt onder de toeslaggrens van 720,42 euro. U bent kostwinner en uw bruto inkomen bedraagt zo’n 31.000 euro. Dat is iets onder modaal (het modale inkomen lag in 2018 rond de 37.000 euro), maar weer te veel om voor huurtoeslag in aanmerking te komen: daarvan ligt de inkomensgrens op 30.824 euro (2019) en die grens is keihard. Zodra u er één euro overheen zit, vervalt de toeslag dus. Overigens wijzigen de regels per 2020 waardoor deze toeslag straks geleidelijk wordt afgebouwd, maar daar heeft u voor dit jaar niets aan.
Als uw toetsingsinkomen een paar honderd euro lager zou zijn, zou de huurtoeslag in 2019 van 0 naar 1.320 euro gaan en zou u ook iets meer zorgtoeslag krijgen (zie de twee tabelletjes ‘Net niet’ en ‘Net wel’). Het is dus de moeite waard om te kijken of u dat vóór 2020 nog voor elkaar zou kunnen krijgen.