03 december 2018

Geld verdienen met FiscAlert

FiscAlert december 2018 | jrg 24 nr 10 | p.12-15

FISCALERT

Geld verdienen met FiscAlert

Uw FiscAlert-abonnement is geld waard. Veel geld. Want met onze tips kunt u duizenden euro’s verdienen, jaar in, jaar uit!

Ja, u leest het goed. Er vallen duizenden euro’s te verdienen (en te besparen) als u onze tips opvolgt. Nu deed u dat natuurlijk al, maar u heeft vast niet al onze slimme tips en adviezen opgevolgd. Tijd om dat alsnog te doen!

Familiebank oprichten
Als u uw spaargeld naar de bank brengt, blijft dat niet in de kluis liggen. De bank leent het bedrag weer uit aan andere partijen, tegen méér rente dan u er voor krijgt. Dat renteverschil (de zogenaamde ‘spread’) is, simpel gezegd, de winst van de bank. Door een familiebank op te richten en uw spaargeld aan uw zoon of dochter (of vriend of ander familielid) uit te lenen, gaat die winst niet langer naar de bank. Wat de familiebank extra interessant maakt, is dat het voor de belasting die u in box 3 betaalt niet uitmaakt hoeveel rente u ontvangt. Bij de ontvanger is de rente binnen zekere grenzen aftrekbaar, wat een relatief hoge rente fiscaal aantrekkelijk maakt (voor het hoe en waarom, ga naar www.fiscalert.nl en zoek op ‘familiebank’). Een lening van € 50.000 aan uw kind kan de komende tien jaar circa € 1.700 per jaar aan voordeel opleveren. U berekent het voordeel met de familiebankcalculator en de annuïteitencalculator op www.fiscalert.nl ➤ downloads.

Wilt u de woningschenkvrijstelling (deels) benutten? Leen dan eerst het geld en scheld kort voor de 40ste verjaardag van uw kind (een deel van) de lening kwijt. Zo profiteert u zo lang mogelijk van het familiebankvoordeel!


Vakantiebaantje? Pak belastingteruggaaf!
Jongeren met een vakantie- of bijbaan doen er goed aan om aangifte te doen: volgens de Belastingdienst is de gemiddelde belastingteruggaaf € 250 per jongere, maar het bedrag kan oplopen tot € 850. Omdat veel jongeren de ene maand niet of nauwelijks werken en de andere maand wel, wordt vaak te veel belasting ingehouden: de heffingskortingen van de maanden waarin (bijna) niet gewerkt is, zijn tenslotte nog niet benut. Doe dus aangifte. Het terugvragen van belasting is nog mogelijk tot en met het belastingjaar 2013.

Op www.belastingdienst.nl/jongeren is eenvoudig te berekenen hoe hoog de teruggaaf is. En u kunt er meteen het aangifteprogramma downloaden.

LET OP: Jongeren zonder fiscaal partner krijgen nooit méér terug dan de werkgever aan belasting heeft ingehouden.


Claim zorgtoeslag