07 juni 2019

Giftenaftrek onder de loep

FiscAlert juni 2019 | jrg 25 nr 6 | p.12-14


fiscaal

Giftenaftrek onder de loep

De aftrek van giften aan goede doelen kent fiscale beperkingen. Met de juiste voorbereiding profiteert iedereen maximaal van een gift. Ook u!


Giften aan goede doelen — hulporganisaties, kerken, culturele instellingen, enzovoorts — zijn aftrekbaar. Dat wil zeggen, als u daarvan schriftelijk bewijs heeft, zoals een bankoverschrijving of een kwitantie. Giften in natura kunt u ook in aftrek brengen. Denk bijvoorbeeld aan uw oude, nog werkende computer, voedselpakketten of stukken speelgoed die u aan een goed doel geeft. Vraag wel altijd een bon waarop uw bijdrage voor dit goede doel omschreven staat, voorzien van een stempel en handtekening. Op die bon moet een reële schatting staan van de waarde van de gift op het moment van de donatie.
Maar de belangrijkste fiscale eis om uw gift te kunnen aftrekken is dat het goede doel een ANBI-verklaring van de Belastingdienst moet hebben (zie het kader ANBI-verklaring; ‘steunstichtingen SBBI’ vallen ook onder de regeling, maar die zijn zó zeldzaam dat we ze in dit kader buiten beschouwing laten). Zonder die ANBI-verklaring is giftenaftrek niet mogelijk.

LET OP: Uw kinderen zijn geen goed doel (onze Adviesservice krijgt die vraag echt met enige regelmaat gesteld). En dus kunt u giften aan uw kinderen niet aftrekken. Evenmin komen loten van organisaties die goede doelen steunen voor giftenaftrek in aanmerking.


Drempel en maximum