14 maart 2023

Giftenaftrek onder de loep

FiscAlert maart 2023 | jrg 29 nr 3 | p.26-28


fiscaal

Giftenaftrek onder de loep

Giften zijn vaak aftrekbaar. Maar let op de fiscale beperkingen. Wij laten u zien wat de mogelijkheden zijn zodat u maximaal van de giftenaftrek profiteert.


Als u geld aan goede doelen geeft, betaalt de fiscus mee. Giften aan goede doelen als hulporganisaties, kerken en culturele instellingen zijn namelijk aftrekbaar. U heeft wel een schriftelijk bewijs nodig, zoals een bankoverschrijving. Contante giften zijn niet aftrekbaar, ook niet als u een kwitantie heeft. Maar de belangrijkste fiscale eis voor aftrek van uw gift is dat het goede doel een ANBI-verklaring van de Belastingdienst heeft (zie het kader ‘Check goede doelen’). Zonder die ANBI-verklaring is giftenaftrek niet mogelijk. Overigens vallen ‘Steunstichtingen SBBI’ ook onder de regeling, maar die zijn zó zeldzaam dat we ze niet bespreken.

LET OP: Onze Adviesservice krijgt met enige regelmaat de vraag of kinderen een goed doel zijn. Dat is (helaas) niet het geval. En dus kunt u giften aan uw kinderen niet aftrekken. Ook niet aftrekbaar zijn uitgaven aan loten van organisaties die goede doelen steunen.
 

Gewone giften
Voor gewone giften geldt een minimale drempel van 1% van het zogenaamde ‘drempelinkomen’, met een minimum van €60. Dat drempelinkomen is het inkomen in de boxen 1, 2 en 3 samen, na aftrek van hypotheekrente maar vóór aftrek van persoonsgebonden aftrekposten. Wat u meer geeft, kunt u aftrekken, tot maximaal 10% van uw drempelinkomen. Bij fiscaal partners wordt de drempel berekend op basis van het gezamenlijke drempelinkomen, het minimum blijft €60.

Periodieke giften