14 april 2021

Haal alles uit uw belastingen!

FiscAlert april 2021 | jrg 27 nr 4 | p.12-14


fiscaal

Haal alles uit uw belastingen!

De aangifteperiode is een prima aanleiding om uw belastingzaken nog eens goed tegen het licht te houden. Er is namelijk geen enkele reden om belastinggeld te laten liggen...


Bent u klaar voor de aangifte of heeft u hem wellicht al ingediend? En heeft u de jaaropgaven en andere financiële documenten dus netjes bij elkaar geharkt? Mooi. Dan is dit een goed moment om uw belastingzaken nog eens goed tegen het licht te houden, aangezien we elk jaar met z’n allen miljoenen laten liggen.


BELASTINGJAAR 2020

Als startpunt nemen we de belastingaangifte over 2020.

■ controleer, verbeter en vul aan

De vóóraf ingevulde aangifte is een handige service van de Belastingdienst. Maar we kunnen het niet vaak genoeg herhalen: wat vooraf is ingevuld, is niet altijd juist of compleet. Of op de juiste plek ingevuld. Dat kan geld schelen en de Belastingdienst wast z’n hand in onschuld: fouten dient u zelf te herstellen, ontbrekende gegevens moet u zelf aanvullen.

Een paar voorbeelden uit de praktijk:

- de ontslaguitkering/transitievergoeding staat soms onder ‘Inkomsten uit loondienst’; dat moet onder ‘Pensioen en andere uitkeringen’

- de uitkering van het UWV wegens betalingsonmacht van de werkgever staat soms onder ‘Pensioen en andere uitkeringen’; dat moet onder ‘Inkomsten uit loondienst’

- de bij de woning horende garage staat soms apart vermeld, maar u moet de WOZ-waarde optellen bij die van de woning en ineens als eigen woning aangeven

- de Belastingdienst adviseert de vooraf ingevulde gegevens in verband met coronamaatregelen extra goed te controleren (zie ook www.belastingdienst.nl/corona ➤ aangifte inkomstenbelasting 2020)

- aftrekposten, buitenlands vermogen (spaargeld, onroerend goed, beleggingen, maar ook aan familieleden uitgeleende bedragen, bitcoins, ontvangen papieren schenkingen, etcetera) en schulden moet u zelf nog invullen.


■ check verdeling