01 september 2021

Help, we gaan samenwonen…

FiscAlert september 2021 | jrg 27 nr 7 | p.26-29


FISCALERT

Help, we gaan samenwonen…

In de praktijk kijken veel mensen die gaan samenwonen niet naar de financiële en fiscale gevolgen. Toch is het zaak daar even goed bij stil te staan vóórdat u de knoop doorhakt.

Samenwonen lijkt zo simpel: u, uw vriend(in) of u beiden pakt de spullen bij elkaar en trekt bij de ander of elkaar in. Maar de praktijk is weerbarstiger, vooral waar het de fiscale en financiële kant van de zaak betreft. Laat u dus goed informeren en regel uw zaken goed. Waar moet u zoal op letten?

Geldzaken
Openheid van zaken is even belangrijk als overzicht van de zaken. Zet daarom samen op een rij welke inkomsten, bezittingen en schulden er zijn. Maak een overzicht van de vaste lasten en andere uitgaven. En als u er toch mee bezig bent, kijk er dan ook eens kritisch naar. Beëindig bijvoorbeeld dubbele abonnementen en abonnementen die u verder toch niet actief gebruikt (op www.wijzeringeldzaken.nl vindt u meer tips en informatie).
Door te gaan samenwonen ontstaat géén gemeenschap van goederen. Elke samenwoner houdt dus zijn of haar eigen bezittingen, maar wat u samen koopt is van u samen. Door de financiën gescheiden te houden, is (en blijft!) duidelijk wat van wie is. Open een aparte betaalrekening voor de gezamenlijke uitgaven, waarop iedere partner de maandelijkse bijdrage overmaakt (bij voorkeur automatisch). In de praktijk gaat dat vaak naar rato van het inkomen, maar het staat u vrij een andere verdeling aan te houden. Spreek altijd af welke uitgaven u samen draagt en welke uitgaven niet (dat kunt u het best vastleggen in een samenlevingscontract, zie verderop).

LET OP: Gaat de verdeling naar rato van het inkomen? Laat dan in het samenlevingscontract vastleggen wat precies onder ‘inkomen’ wordt verstaan. Telt alleen het salaris mee, of ook de inkomsten uit vermogen? En op wat voor manier telt de toevoeging aan de winstreserve in de BV mee (bij dga’s)? De notaris kan u er meer over vertellen, maar denk er alvast over na.


Gevolgen inkomen
Samenwonen kan gevolgen hebben voor uw inkomsten.