12 maart 2014

Hoe goed is de BelastingTelefoon?

FiscAlert maart 2014 | jrg 20 nr 3 | p.12-15

fiscaal

Hoe goed is de BelastingTelefoon?

We betalen er met z’n allen voor, maar krijgen we ook de kwaliteit die we mogen verwachten? FiscAlert ging undercover en heeft de medewerkers van de BelastingTelefoon stevig aan de tand gevoeld.

Steeds vaker krijgt onze Adviesservice signalen van abonnees dat de BelastingTelefoon slecht of niet adequaat antwoord geeft op niet eens de moeilijkste vragen. Sterker nog, soms geven de medewerkers van de BelastingTelefoon botweg het advies om FiscAlert te bellen ‘omdat dat gratis is en ze het daar wèl weten’. Gratis zijn we nog steeds niet, maar ze hebben gelijk: wij weten het — meestal — wel. Dus hebben we de telefoon ter hand genomen om zelf de kwaliteit van de BelastingTelefoon te testen.

Het onderzoek
Vooropgesteld moet worden dat de BelastingTelefoon geen belastingadvies geeft. De medewerkers behoren echter wèl de algemene lijn van de fiscale spelregels te kennen. We selecteerden daarom een achttal vragen die onze abonnees vaak aan onze Adviesservice stellen en die ook de medewerkers van de BelastingTelefoon zouden moeten kunnen beantwoorden. Alle vragen zijn meerdere keren gesteld door verschillende FiscAlert-medewerkers op verschillende tijdstippen. Vooraf hebben we een lijstje gemaakt met onderdelen die het antwoord van de BelastingTelefoon in ieder geval zou moeten bevatten. Behalve naar het antwoord hebben we ook gekeken naar de bereikbaarheid en de wijze waarop we te woord werden gestaan.