14 april 2021

Hoeveel belasting betaalt u in box 3?

FiscAlert april 2021 | jrg 27 nr 4 | p.18-19


fiscaal

Hoeveel belasting betaalt u in box 3?

Tot enkele jaren geleden was het simpel: boven de vrijstelling betaalden we in box 3 een vast percentage over ons vermogen. Maar nu zijn er schijven en wordt het fictieve rendement elk jaar aangepast, wat de berekening wat minder eenvoudig maakt. Dit betaalt u in box 3.

Na alle — terechte — kritiek op de vermogensrendementsheffing in box 3 over spaargeld dat jaar in, jaar uit nul rendement geeft, zijn ze in Den Haag nog niet met een goed alternatief gekomen. Het systeem is dus hetzelfde als voorheen, alleen zijn de schijven en de daarbij horende tarieven aangepast en is ook de vrijstelling dit jaar verhoogd. Wat betekent dat concreet voor de belasting die u in box 3 moet betalen?

Vermogen
Het vermogen in box 3 is de waarde van uw bezittingen (maar niet uw juwelen, uw brommer of uw boekenkast, om maar eens wat te noemen) minus de schulden, voor zover die bezittingen en schulden niet in box 1 (inkomen uit werk en woning) of box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang) vallen. Het gaat dus om uw spaargeld, uw beleggingen, uw onroerend goed in binnen- en buitenland (met uitzondering van uw hoofdverblijf) en uw vorderingen (bijvoorbeeld de familiebanklening aan uw kinderen). Vermogen van minderjarige kinderen wordt bij dat van de ouders opgeteld. Schulden kunt u aftrekken van uw box 3-vermogen, met inachtneming van een drempel van 3.200 euro (bedrag 2021, het dubbele voor fiscaal partners) voor alle box 3-schulden samen. Belastingschulden mag u niet meenemen, met uitzondering van erfbelastingschulden. Eigenwoningleningen waarvan de rente aftrekbaar is, tellen ook niet mee als box 3-schuld (want die zitten in box 1).

Box 3-calculator