17 maart 2021

Méér voordeel met FiscAlert

FiscAlert maart 2021 | jrg 27 nr 3 | p.30


FISCALERT

Méér voordeel met FiscAlert

Hoe haalt u het maximale uit uw geld? Met onze calculatoren natuurlijk!


Exclusief voor u als abonnee: onze handige calculatoren op www.fiscalert.nl. Daarmee haalt u nóg meer uit uw geld. Een selectie uit ons aanbod.

+ Box 3-calculator 2021
Sinds de invoering van het boxenstelsel in 2001 zit ons vermogen in box 3 (min de eigen woning, want die zit in box 1). Tot dit jaar was het forfaitaire rendement op dat vermogen in box 3 belast tegen 30 procent. Dat percentage is sinds 1 januari 2021 opgetrokken naar 31 procent en de top van het vermogen valt sneller in een hogere schijf. Tegelijkertijd ging de vrijstelling (het ‘heffingvrij vermogen’) omhoog naar 50.000 euro per persoon (in 2020: 30.846 euro). Niet voor iedereen pakt dit gunstig uit. Wie op 1 januari méér dan 136.000 euro box 3-vermogen had (inclusief het heffingvrije deel, het dubbele voor fiscaal partners), moet in 2021 inleveren ten opzichte van 2020. Gebruik de ‘Box 3-calculator 2021’ als u wilt weten hoeveel u over uw vermogen moet aftikken.

+ Middelingscalculatoren