05 december 2012

Middelen in de praktijk

FiscAlert december 2012 | jrg 18 nr 10 | p.28-29

fiscaal

Middelen in de praktijk

Wie door de jaren heen een sterk fluctuerend inkomen heeft, kan vaak belasting terugkrijgen. Maar lang niet iedereen weet dat je daarvoor zelf een middelingsverzoek moet indienen. En dat zoiets heel erg veel geld kan opleveren, zoals zeven praktijkvoorbeelden laten zien.

Wie in het ene belastingjaar veel verdient en het jaar erop weinig, betaalt mogelijk te veel belasting. U kunt daar eenvoudig wat aan doen en wel door uw inkomen te middelen. U spreidt uw bruto inkomen dan over drie door u te kiezen opeenvolgende jaren, waarna op het gemiddelde bruto inkomen het belastingtarief wordt losgelaten. Het verschil tussen de daadwerkelijk berekende belasting en de herrekende belasting krijgt u terug, na aftrek van een drempel van 545 euro.
Denkt u dat middelen niets voor u is? Er zijn diverse vrij gangbare situaties denkbaar waarbij middeling wel degelijk voordeel oplevert. Dat laten de volgende praktijkvoorbeelden ook duidelijk zien:

1. U gaat voor het eerst aan het werk (of opnieuw)
Studenten die tijdens of na hun studie aan het werk gaan, kunnen recht hebben op een middelingsteruggaaf. Hetzelfde geldt voor herintreders en mensen die na een periode van werkloosheid een baan vinden. Een teruggaaf die vaak wordt vergeten, met name door studenten. Wie bijvoorbeeld in 2009 een box 1-inkomen had van € 0, in 2010 van € 10.000 en in 2011 van € 28.000, heeft recht op een teruggaaf van € 219.