01 december 2020

Middelen in de praktijk

FiscAlert december 2020 | jrg 26 nr 10 | p.24-26


fiscaal

Middelen in de praktijk

Heeft u als gevolg van covid-19 of om een andere reden een sterk fluctuerend inkomen (gehad), dan kunt u vaak belasting terugkrijgen. Dat kan heel erg veel geld schelen!
 

Heeft u in één belastingjaar een stuk meer — of minder — verdiend dan in de jaren eromheen? En viel uw inkomen in ten minste één van die jaren in een ander belastingtarief? Dan doet u er goed aan om te kijken of u kunt middelen.

Wat is middeling?
Als u middelt, berekent u uw gemiddelde inkomen uit werk en woning (uw box 1-inkomen dus) over drie door u te bepalen aaneengesloten belastingjaren. Vervolgens bepaalt u hoeveel belasting u had moeten betalen als u elk van die jaren dat gemiddelde inkomen had ontvangen. Met een middelingsverzoek aan de Belastingdienst krijgt u het verschil tussen dat bedrag en wat u over die drie jaren daadwerkelijk aan belasting heeft betaald terug, minus een vaste drempel van 545 euro.

Praktijkvoorbeelden
Middeling levert vaak voordeel op, zoals onderstaande voorbeelden (niet uitputtend) laten zien: