12 mei 2019

NIEUW: middelingscalculator 2016-2018

FiscAlert mei 2019 | jrg 25 nr 5 | p.16-18

fiscaal

NIEUW: middelingscalculator 2016-2018

Had u de afgelopen jaren sterk wisselende inkomens? Misschien heeft u dan recht op belastingteruggave. Met onze nieuwe middelingscalculator weet u het direct.


Heeft u de afgelopen jaren veel alimentatie betaald, een gouden handdruk ontvangen of een sabbatical genomen? Bent u gaan ondernemen? Of bent u afgestudeerd? Was uw inkomen daardoor in het ene belastingjaar een stuk hoger — of lager — dan in het andere? En viel u in ten minste één van die jaren in een hoger — of lager — belastingtarief? Dan heeft u mogelijk te veel belasting betaald en kan middelen geld opleveren. De Belastingdienst wijst u niet op die mogelijkheid, dus u zult zelf moeten kijken of u in aanmerking komt voor een middelingsteruggaaf.

Wat is middelen?
Bij middeling berekent u uw gemiddelde inkomen uit werk en woning (box 1) over drie door u te bepalen aaneengesloten jaren. Vervolgens bepaalt u hoeveel belasting u had moeten betalen als u elk van die jaren dat gemiddelde inkomen had ontvangen. Het verschil tussen dat bedrag en wat u over die drie jaren daadwerkelijk aan belasting heeft betaald krijgt u terug, minus een vaste drempel van 545 euro.

Wanneer middelen?